Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

GPS postavke (samo

GPS postavke (samo SLT-A55V) Ako je fotoaparat pribavio podatke o lokaciji uporabom ugrađene GPS značajke, te informacije pohranjuju se na toj lokaciji sa fotografijama ili videozapisima. Uporabom isporučenog softvera "PMB" možete importirati fotografije snimljene s podacima o lokaciji na računalo te ih pregledavati sa zemljopisnom kartom koja prikazuje mjesto njihova snimanja. Za detalje pogledajte "PMB Help". Tipka MENU 0 1 [GPS Settings] [GPS On/Off] [On] Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala. Indikatori GPS-a Bez indikatora Ǜ һ Ә Ǚ ә Ө ǚ ǜ ө 138 Status prijema GPS-a Ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off]. Vaš fotoaparat ne može snimiti podatke o lokaciji. Koristite fotoaparat na otvorenom. Preračunavanje informacija o lokaciji. Pričekajte dok podatke o lokaciji ne bude moguće snimiti. Snima se posljednja pribavljena informacija o lokaciji. Kako biste snimili točne podatke o lokaciji koristite svoj fotoaparat na otvorenom. Trenutna informacija o lokaciji može se snimiti. Problem s GPS značajkom. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Primanje GPS signala 66Odgovarajuća triangulacija nije moguća u zatvorenom ili između visokih zgrada. Fotoaparat koristite na otvorenom i ponovno ga uključite. 66Pribavljanje informacija o lokaciji može potrajati od nekoliko desetinki sekunde do nekoliko minuta. Vrijeme potrebno za pozicioniranje možete skratiti uporabom pomoćnih podataka za GPS. Napomene 66 Odmah nakon što uključite fotoaparat bit će možda potrebno od nekoliko desetinki sekunde do nekoliko minuta dok se pribave podaci o lokaciji. Ako podatke nije moguće pribaviti, umjesto podataka o trenutnoj lokaciji koristit će se informacije o prethodno trianguliranoj lokaciji. Ako ste se udaljili od lokacije na kojoj ste prethodno isključili fotoaparat informacije o lokacije mogle bi biti više podložne pogreški. Kako biste pohranili točne informacije pričekajte dok fotoaparat primi radijske signale s GPS satelita. 66 Tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova isključite fotoaparat jer ćete takve upute primiti i u zrakoplovu.

66 GPS koristite prema propisima važećim za određeno mjesto ili situaciju. 66 Za detaljne napomene o GPS značajki pogledajte stranicu 196. Skraćivanje vremena potrebnog GPS-u za pribavljanje informacije o lokaciji (pomoćni podaci za GPS) Vrijeme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji može se skratiti pomoću pomoćnih podataka za GPS. Ako je fotoaparat spojen na računalo na koje je instaliran isporučeni softver "PMB", pomoćni podaci za GPS mogu se automatski ažurirati. Provjera stanja pomoćnih podataka za GPS Tipka MENU 0 1 [GPS Settings] [Use GPS Assist Data] Brisanje pomoćnih podataka za GPS Tipka MENU 0 1 [GPS Settings] [Delete GPS Ass. Data] Napomene 66 Za spajanje na internet prilikom ažuriranja podataka potrebno je računalo. 66 Ako je istekao rok valjanosti pomoćnih podataka vrijeme potrebno za pribavljanje informacija o lokaciji ne može se skratiti. Preporučujemo da pomoćne podatke redovito ažurirate. Rok valjanosti pomoćnih podataka je otprilike 30 dana. 66 Ako opcija [Date/Time Setup] nije podešena, ili je vrijeme pogrešno podešeno s velikim odstupanjem, vrijeme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji ne može se skratiti. 66 Usluga pružanja pomoćnih podataka može biti nedostupna zbog raznih razloga. Promjena postavki Ažuriranje pomoćnih podataka za GPS preko memorijske kartice umetnute u računalo Pokrenite [GPS Support Tool] sa (PMB Launcher), odaberite pogon memorijske kartice na svom računalu i ažurirajte pomoćne podatke za GPS. Ažuriranu memorijsku karticu umetnite u fotoaparat. 139