Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Podešavanje veličine

Podešavanje veličine panoramskih fotografija Možete podesiti veličinu panoramskih fotografija. Veličina fotografija ovisi o postavci smjera snimanja (str. 68). Tipka MENU 2 [Panorama: Size] ili [3D Pan.: Image Size] odaberite željenu veličinu [Panorama: [Size] ё STD (Standard) Okomito: 3872 2160 Vodoravno: 8192 1856 ё WIDE (Wide) Okomito: 5536 2160 Vodoravno: 12416 1856 [3D Pan.: Image Size] Һ 16:9 (16:9) Vodoravno: 1920 1080 Һ STD Vodoravno: 4912 1080 (Standard) Һ WIDE (Wide) Vodoravno: 7152 1080 Movie: Veličina Što je veća slika, viša je kvaliteta snimke. Tipka MENU 1 [Movie: Size] odaberite veličinu [AVCHD] mod у (1920 1080) [MP4] mod ф (1440 1080) х (VGA) (640 480) 17 Mbps: Snima s najvišom kvalitetom slike za gledanje na high-definition TV-u. 12 Mbps: Snima s visokom kvalitetom slike za gledanje na high-definition TV-u. 3 Mbps: Snimanje veličine slike prikladne za postavljanje na internet. 142

Napomena 66 Dobiva se telefoto slika, osim ako je za videozapise odabrana veličina slike [VGA] (samo SLT-A33). Omjer širine i visine slike Tipka MENU t ! 1 t [Image: Aspect Ratio] t odaberite željeni omjer 3:2 Normalan omjer. 16:9 Omjer za HDTV. Napomena 66 Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama. Kvaliteta Tipka MENU t ! 1 t [Image: Quality] t odaberite željeno podešenje RAW (RAW) RAW+J (RAW & JPEG) FINE (Fine) STD (Standard) Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na slikama. Odaberite taj format za procesiranje slike u profesionalne svrhe na računalu. 66 Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina slike nije prikazana na LCD zaslonu. Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) + JPEG Istodobno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično kad vam trebaju dvije slikovne datoteke, JPEG za gledanje i RAW za editiranje. 66 Kvaliteta slike je stalno podešena na [Fine] a veličina slike na [L]. Format datoteka: JPEG Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. Budući da je omjer kompresije za STD (Standard) veći od onog iz FINE (Fine), veličina datoteke za STD je manja od one za FINE. Time se omogućuje snimanje više datoteka na memorijsku karticu, no kvaliteta slike će biti niža. Promjena postavki 143