Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Napomene 66 Prije

Napomene 66 Prije korištenja Eye-Fi kartice podesite pristupnu točku za bežični LAN i odredište prosljeđivanja. Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s Eye-Fi karticom. 66 Eye-Fi kartice prodaju se u SAD-u, Kanadi, Japanu te u nekim europskim zemljama (od ožujka 2010.). 66 Za više informacija kontaktirajte, molimo, proizvođača ili dobavljača. 66 Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gdje su kupljene. Koristite Eye-Fi kartice u skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili. 66 Eye-Fi kartice sadržavaju i funkciju bežičnog LAN-a. Ne ulažite Eye-Fi kartice u fotoaparat kada je to zabranjeno, primjerice u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica uložena u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off]. Kad je opcija [Upload Settings] podešena na [Off], na zaslonu se prikazuje . 66 Pri prvoj uporabi sasvim nove Eye-Fi kartice, kopirajte instalacijsku datoteku softvera za upravljanje Eye-Fi karticom s kartice na računalo prije formatiranja kartice. 66 Koristite Eye-Fi karticu nakon ažuriranja firmvera najnovijom verzijom. Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s Eye-Fi karticom. 66 Štedni mod fotoaparata neće raditi pri prijenosu snimaka. 66 Prikaže li se (greška), izvadite memorijsku karticu i ponovno je umetnite ili isključite i ponovno uključite fotoaparat. Prikaže li se 0 ponovno, Eye-Fi kartica je možda oštećena. 66 Na komunikaciju u Wi-Fi mreži mogu utjecati drugi komunikacijski uređaji. Ako je komunikacijski signal slab, približite se pristupnoj točci Wi-Fi mreže. 66 Za detalje o tipu datoteka koje se mogu prenositi pogledajte upute za uporabu isporučene s Eye-Fi karticom. 66 Prenosite li sliku koja je snimljena s postavkom [GPS On/Off] podešenom na [On], podaci o lokaciji snimanja slike možda će biti dostupni i drugim korisnicima. Kako biste to spriječili podesite [GPS On/Off] na [Off] (str. 138) (samo SLT-A55V). 66 Ovaj proizvod ne podržava Eye-Fi "Endless Memory Mode". Pripazite da Eye-Fi kartice koje ulažete u proizvod imaju isključenu značajku "Endless Memory Mode". 148

Promjena podešenja za smanjenje šuma Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju s dugom ekspozicijom Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju s dugom ekspozicijom Podesite li brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje s dugom ekspozicijom), uključit će se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko je otvoren zatvarač. Time će se smanjiti zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete načiniti drugu snimku. Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike. Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje. Tipka MENU t ! 3 t [Long exp.NR] t [Off] Napomene 66 Ako je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE ili na snimanje u nizu, kontinuirani bracketing, [Hend-held Twilight] u Scene Selection, ili je ISO podešeno na [Multi Frame NR], smanjenje šuma ne provodi se čak i ako je podešeno na [On] (uključeno). 66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, ne možete isključiti smanjenje šuma. Podešavanje smanjenja šuma za snimanje s visokom ISO osjetljivošću Promjena postavki Fotoaparat smanjuje šum koji je postao suviše primjetan uslijed visoke osjetljivosti. Odaberite [Auto] kad vam je važna kvaliteta slike. Odaberite [Weak] kad vam je važno brzo snimanje. Tipka MENU t ! 3 t [High ISO NR] t odaberite željeno podešenje Napomene 66 [Weak] se automatski odabire za snimanje u nizu ili za kontinuirani bracketing, čak i ako tu postavku podesite na [Auto]. 66 Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene Selection nije moguće odabrati [Weak]. 66 Na RAW fotografijama se provodi smanjenje šuma. 149