Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Pregled dijelova i

Pregled dijelova i indikatora sa zaslona Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi. Prednja strana A Okidač (59) B Prekidač (28) C Kotačić za odabir (73) D Senzor daljinskog upravljača E Indikator samookidača (117) F Kontakti za objektiv* G Zrcalo* H Tipka za provjeru dubinske oštrine (74) I Priključak za objektiv J Ugrađena bljeskalica* (96) K Mikrofon** L Funkcijski kotačić (59 – 80) M Tipka ( (ugrađena bljeskalica) (96) 14 N Tipka za otpuštanje objektiva (27) O Preklopka načina izoštravanja (85, 90) **Ne dirajte izravno te dijelove. ** Ne prekrivajte ovaj dio tijekom snimanja videozapisa.

Stražnja strana Priprema fotoaparata A Mikrofon** B Priključak za pribor s automatskom blokadom (99) C Tipka MENU (49) D Tražilo* (39) E Senzor okulara (39) F Dioptrijski regulator (29) G LCD zaslon (42, 121, 127) H Senzor svjetline (153) I Tipka (reprodukcija) (121) J Indikator pristupa (22) K Za snimanje: Tipka povećala fokusa (91, 150) Za reprodukciju: Tipka (brisanje) (132) L Tipka MOVIE (81) M Tipka FINDER/LCD (39, 154) N Zvučnik O ? Oznaka položaja slikovnog senzora (87) P Tipka D-RANGE (dinamički raspon) (107) Q Za snimanje: Tipka AEL (zadržavanje ekspozicije) (78, 100) Za reprodukciju: Tipka f (zumiranje) (124) R Za snimanje: Tipka (ekspozicija) (101) Za reprodukciju: Tipka e (odzumiranje) (124)/Tipka 2 (indeksni prikaz) (125) S Za snimanje: Tipka Fn (funkcija) (47, 48) Za reprodukciju: Tipka s (rotiranje slike) (123) 15