Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Naziv datoteke Mapa Tip

Naziv datoteke Mapa Tip datoteke Naziv datoteke Mapa DCIM JPEG datoteka DSC0.JPG JPEG datoteka (Adobe RGB) RAW datoteka RAW datoteka (Adobe RGB) _DSC.JPG DSC0.ARW _DSC.ARW Mapa MP_ROOT MP4 datoteka (1440 1080) MAH0.MP4 MP4 datoteka (VGA) MAQ0.MP4 66 (broj datoteke) je bilo koji broj između 0001 i 9999. 66Kada je [Image: Quality] podešeno na [RAW & JPEG], brojčani dio naziva RAW datoteke i naziva njoj odgovarajuće JPEG datoteke su isti. Napomene 66 Za funkcije poput prebacivanja AVCHD videozapisa na računalo koristite "PMB". 66 Za importiranje videozapisa s GPS informacijom o lokaciji na računalo upotrijebite "PMB" (samo SLT-A55V). 66 Kad je fotoaparat spojen na računalo, pri rukovanju videozapisima AVCHD formata ili mapama pomoću spojenog računala, snimke se mogu oštetiti ili se neće moći reproducirati. Nemojte brisati ili kopirati videozapise AVCHD formata na memorijskoj kartici pomoću računala. Sony ne preuzima odgovornost za posljedice takvih postupaka pomoću računala. Prebacivanje slika na računalo (Macintosh) 1 Najprije spojite fotoaparat na Macintosh računalo. Dvaput kliknite na upravo prepoznatu ikonu na desktopu mapu u kojoj su pohranjene snimke koje želite prebaciti. 2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska. Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk. 166

3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska željenu slikovnu datoteku u mapi koja sadrži kopirane datoteke. Snimka se prikazuje. Napomena 66 Koristite "iMovie" koji je isporučen s Macintosh računalom kako biste importirali ili obrađivali videozapise formata AVCHD. Prekidanje USB veze Izvedite sljedeći postupak od koraka 1 do 3 prije: 66Odspajanja USB kabela. 66Vađenja memorijske kartice. 66Isključivanja fotoaparata. 1 Dvaput kliknite na ikonu za odspajanje u statusnom retku. Windows Vista Windows XP Ikona odspajanja 2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) [Stop]. 3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK]. Napomena 66 Kad koristite Macintosh računalo, najprije povucite i pustite ikonu memorijske kartice ili pogona u ikonu "Trash" i fotoaparat je odspojen s računala. Gledanje snimaka na računalu 167