Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Kreiranje diska s

Kreiranje diska s videozapisima Možete kreirati disk s videozapisima AVCHD formata snimljenima fotoaparatom. Odabir načina kreiranja diska Odaberite način koji će najbolje odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska. Za detalje o kreiranju diska, pogledajte "PMB Help". Za prebacivanje videozapisa pogledajte str. 165. Uređaj za reprodukciju Način Vrsta diska Uređaji za reprodukciju Blu-ray diska (Blu-ray uređaj, PlayStation®3, i sl.) Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sony Blu-ray uređaj, PlayStation®3, i sl.) Uobičajeni uređaji za DVD reprodukciju (DVD uređaj, računalo s mogućnošću DVD reprodukcije i sl.) Kreirajte Blu-ray disk s videozapisima i fotografijama prebačenima na računalo aplikacijom "PMB". Kreirajte disk AVCHD formata s videozapisima i fotografijama prebačenima na računalo aplikacijom "PMB". Kreiranje diska AVCHD formata pomoću DVD snimača/rekordera koji nije DVDirect Express. Kreirajte disk standard definition (SD) kvalitete slike s videozapisima i fotografijama prebačenima na računalo aplikacijom "PMB". Napomene 66 Koristite li Sony DVDirect (DVD snimač), podatke možete prenositi umetanjem memorijske kartice u pripadajući utor na DVD snimaču ili spajanjem fotoaparata na DVD snimač putem USB kabela. 66 Kad koristite Sony DVDirect (DVD snimač), pobrinite se da imate najnoviju verziju firmvera tog DVD snimača. Za detalje posjetite sljedeći URL: http://sony.storagesupport.com/ 168

Značajke svake vrste diska Blu-ray disk omogućuje snimanje videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete dužih od DVD diskova. Videozapisi sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk s high definition (HD) kvalitetom slike. 66 Disk s high definition (HD) kvalitetom slike možete reproducirati na uređajima za reprodukciju AVCHD formata, primjerice na Sony Blu-ray uređaju i PlayStation®3. Takav disk ne možete reproducirati na običnom DVD uređaju. Videozapisi sa slikom standard definition (STD) kvalitete koji su nastali konverzijom iz videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk sa standardnom (STD) kvalitetom slike. Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB" Sa softverom "PMB" možete koristiti sljedeće vrste diskova promjera 12 cm. Za Blu-ray disk pogledajte str. 170. Vrsta diska DVD-R/DVD+R/DVD+R DL Značajke Bez mogućnosti ponovnog snimanja DVD-RW/DVD+RW Moguće ponovno snimanje 66Uvijek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3. 66PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama. Kreiranje diska AVCHD formata Možete kreirati disk AVCHD formata sa slikom high definition (HD) kvalitete od videozapisa AVCHD formata prebačenih na računalo isporučenim softverom "PMB". Gledanje snimaka na računalu 1 Odaberite videozapise AVCHD formata koje želite zapisati u "PMB". 2 Kliknite na (Create Discs) za odabir [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Pojavljuje se zaslon za kreiranje diska. 66 Za detalje, pogledajte "PMB Help". 169