Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

T Kontrolne tipke Dok je

T Kontrolne tipke Dok je uključen izbornik: Tipke /// (46) Dok je isključen izbornik: DISP (pokazivač) (40, 121)/WB (ravnoteža bjeline) (112)// (pogon) (116)/ISO (106) U Kontrolna tipka (Enter) (46)/ Tipka AF (89) **Ne dirajte izravno te dijelove. ** Ne prekrivajte ovaj dio tijekom snimanja videozapisa. 16

Donja i bočne strane A Priključnica REMOTE 66 Prilikom spajanja daljinskog upravljača RM-S1AM/ 4M-L1AM (prodaje se zasebno) na fotoaparat umetnite priključak daljinskog upravljača u priključnicu REMOTE, poravnavši vodilicu priključka s vodilicom priključnice REMOTE. Povedite računa da kabel daljinskog upravljača bude okrenut prema naprijed. B Hvataljke remena za nošenje na ramenu (30) C HDMI priključnica (134) D (USB) priključnica (165) E Priključnica mikrofona 66 Prilikom spajanja vanjskog mikrofona, ugrađeni mikrofon se automatski isključuje. Ako je vanjski mikrofon tipa plug-in napajanje mikrofona vrši se preko fotoaparata. F Otvor za stativ 66 Upotrijebite stativ s vijkom kraćim od 5,5 mm. Nećete moći dobro pričvrstiti fotoaparat na stative s vijcima duljim od 5,5 mm, a tako se može i oštetiti. G Utor za memorijsku karticu (20) H Pokrov pretinca za bateriju/ memorijsku karticu (20) I Pokrov za priključni modul Za uporabu strujnog adaptera 66 AC-P220 (prodaje se zasebno) Pripazite da prilikom zatvaranja poklopca ne prikliještite kabel strujnog adaptera. Priprema fotoaparata 17