Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Napomene 66 Prvo

Napomene 66 Prvo instalirajte "PMB". 66 Na disk AVCHD formata ne mogu se snimiti fotografije ni MP4 videozapisi. 66 Snimanje diska može potrajati dulje vrijeme. Reprodukcija diska AVCHD formata na računalu Diskove AVCHD formata možete reproducirati u aplikaciji "Player for AVCHD" koja se instalira sa softverom "PMB". Za otvaranje softvera kliknite na [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD]. Za detalje pogledajte Help za "Player for AVCHD". Napomena 66 Ovisno o konfiguraciji računala, videozapisi se možda neće reproducirati bez prekida. Kreiranje Blu-ray diska Možete kreirati Blu-ray disk s AVCHD videozapisima prebačenima na računalo. Vaše računalo treba podržavati kreiranje Blu-ray diskova. Za kreiranje Blu-ray diskova mogu se koristiti mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja). Nakon kreiranja diska nije moguće dodavati sadržaje ni na jednu od navedenih vrsta. Kliknite na [BD Add-on Software] u instalacijskom izborniku softvera "PMB" i instalirajte taj plug-in prema uputama na zaslonu. Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on Software] spojite računalo na internet. Za detalje pogledajte "PMB Help". 170

Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike Možete kreirati disk sa slikom standard definition (STD) kvalitete od videozapisa AVCHD formata prebačenih na računalo isporučenim softverom "PMB". 1 Odaberite videozapise AVCHD formata koje želite zapisati u "PMB". 2 Kliknite na (Create Discs) za odabir [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. Pojavljuje se zaslon za kreiranje diska. 66 Za detalje, pogledajte "PMB Help". Napomene 66 Prvo instalirajte "PMB". 66 Na disk nije moguće snimiti MP4 videozapise. 66 Kreiranje diska će trajati duže vrijeme jer se videozapisi AVCHD formata konvertiraju u videozapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike. 66 Pri prvom kreiranju DVD-Video (STD) diska potrebno je imati internetsku vezu. Gledanje snimaka na računalu 171