Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

66 Intel, Intel Core,

66 Intel, Intel Core, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation. 66 SDXC, SDHC logotip su zaštitni znakovi tvrtke SD-3C, LLC. 66 Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke Eye-Fi Inc. 66 MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke MultiMediaCard Association. 66 "PlayStation" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc. 66 Adobe je trgovačka marka ili registrirana trgovačka marka tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama. 66 Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku. 178

U slučaju problema Ako tijekom uporabe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sljedeća rješenja. Provjerite stavke na str. 179 do 188. Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu. 1 Provjerite sljedeće. 2 3 4 Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite fotoaparat. Resetirajte postavke (str. 156). Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu. Baterija i napajanje Baterija se ne može umetnuti. 66 Pri ulaganju baterije pritisnite njezinim vrhom zapornu polugicu (str. 20). 66 Možete koristiti samo bateriju NP-FW50. Provjerite je li baterija NP-FW50. Preostali indikator baterije je netočan ili je prikazan indikator dostatnog kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje. 66 To se događa kad koristite fotoaparat na iznimno vrućim ili hladnim mjestima (str. 192). 66 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 18). 66 Baterija je istrošena (str. 23). Zamijenite bateriju novom. Ostalo Fotoaparat se ne može uključiti. 66 Pravilno stavite bateriju (str. 20). 66 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 18). 66 Baterija je istrošena (str. 23). Zamijenite bateriju novom. 179