Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Fotoaparat se odjednom

Fotoaparat se odjednom isključuje. 66 Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti fotoaparat, npr. pritisnite okidač dopola (str. 151). Za vrijeme punjenja baterije trepće indikator CHARGE. 66 Možete koristiti samo bateriju NP-FW50. Provjerite je li baterija NP-FW50. 66 Punite li bateriju koja se nije koristila duže vrijeme, može treptati indikator CHARGE. 66 Indikator CHARGE trepće na dva načina, brzo (u razmacima po otprilike 0,15 sekunde) i sporo (razmaci oko 1,5 sekunde). Ako trepće brzo, uklonite bateriju i ponovno je čvrsto spojite. Trepće li indikator CHARGE ponovno brzo, to znači da nešto nije u redu s baterijom. Sporo treptanje indikatora pokazuje da je punjenje prekinuto jer je okolna temperatura izvan prikladnog raspona za punjenje baterije. Punjenje će se nastaviti i indikator CHARGE će svijetliti kad se okolna temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C. Snimanje Pri uključenju se ništa ne prikazuje na LCD zaslonu kad je odabran mod tražila. 66 Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti fotoaparat, npr. pritisnite okidač dopola (str. 151). Slika u tražilu nije jasna. 66 Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 29). Ništa nije prikazano na tražilu. 66 Opcija [FINDER/LCD Setting] je podešena na [Manual]. Pritisnite tipku FINDER/LCD (str. 39). 180

Fotoaparat ne okida. 66 Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje. 66 Provjerite slobodan prostor na memorijskoj kartici (str. 32). 66 Ne možete snimati slike dok punite ugrađenu bljeskalicu (str. 96). 66 Snimanje nije moguće dok je objekt neizoštren. 66 Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 26). 66 Ako je fotoaparat spojen na drugi uređaj, poput astronomskog teleskopa, postavku [Release w/o Lens] podesite na [Enable] (str. 151). 66 Možda je objekt potrebno izoštriti posebno (str. 86). Koristite funkciju zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 87, 90). Snimanje traje dugo. 66 Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 149). Pojava nije kvar. 66 Snimate u RAW modu (str. 143). Budući da je datoteka s RAW podacima velika, snimanje u RAW modu može potrajati. 66 Auto HDR obrađuje sliku (str. 107). Ista slika je snimljena nekoliko puta. 66 Mod okidanja podešen je na [Continuous adv.] ili na [Bracket: Cont.]. Podesite ga na [Single-shot Adv.] (str. 116). 66 Mod ekspozicije podešen je na Continuous Advance Priority AE (str. 69). 66 Mod ekspozicije podešen je na AUTO+, a [Auto+ Image Extract.] je podešeno na [Off] (str. 62). Slika nije izoštrena. 66 Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva. 66 Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite prekidač načina izoštravanja na AF (automatsko) (str. 85). 66 Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF. 66 Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno. Ostalo Eye-Start AF ne radi. 66 Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 39). 66 Pritisnite okidač dopola. 181