Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

GPS (samo

GPS (samo SLT-A55V) Fotoaparat ne prima GPS signal. 66 Podesite [GPS On/Off] na [On] (str. 138). 66 Vaš fotoaparat ne može primati radijske signale s GPS satelita zbog prepreka. 66 Za točnu triangulaciju podataka o lokaciji iznesite fotoaparat na otvoreno i ponovno ga uključite. Velika pogreška u informacijama o lokaciji. 66 Odstupanje može iznositi do nekoliko stotina metara, ovisno o obližnjim zgradama, jačini GPS signala, itd. 66 Ako vaš fotoaparat ne može primiti GPS signal, prethodno triangulirana informacija o lokaciji koristi se za trenutnu lokaciju. Ako prijeđete veću udaljenost možda će biti pohranjena pogrešna informacija o lokaciji. Provjerite status triangulacije na GPS indikatoru prikazanom na zaslonu tijekom snimanja (str. 138). Za trianguliranje je potrebno prilično vremena, čak iako ste preuzeli pomoćne podatke za GPS. 66 [Date/Time Setup] nije podešeno ili je došlo do većeg odstupanja od točnog vremena. Točno podesite datum i vrijeme (str. 28). 66 Rok valjanosti pomoćnih podataka je istekao. Ažurirajte pomoćne podatke za GPS (str. 139). 66 Kako se položaji GPS satelita stalno mijenjaju, određivanje lokacije može trajati duže vrijeme ili je prijemnik neće moći uopće odrediti, ovisno o lokaciji i vremenu uporabe fotoaparata. 66 "GPS" je sustav za određivanje geografske lokacije pomoću triangulacije radiosignala s GPS satelita. Izbjegavajte korištenje fotoaparata na mjestima gdje se radijski signali blokiraju ili reflektiraju, primjerice na sjenovitom mjestu okruženom zgradama ili drvećem i sl. Koristite fotoaparat na mjestima s otvorenim pogledom prema nebu. Informacije o lokaciji nisu snimljene. 66 Za importiranje videozapisa s GPS informacijom o lokaciji na računalo upotrijebite "PMB". 184

Računala Ne znate je li operativni sustav računala kompatibilan s fotoaparatom. 66 Provjerite "Uporaba s računalom" (str. 159). Vaše računalo ne prepoznaje fotoaparat. 66 Provjerite je li fotoaparat uključen. 66 Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 18) ili upotrijebite AC adapter (nije isporučen). 66 Koristite USB kabel (isporučen) (str. 165). 66 Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno čvrsto spojite. 66 Podesite [USB Connection] na [Mass Storage] (str. 165). 66 Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu. 66 Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja (str. 165). Snimke se ne mogu kopirati. 66 Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računalo (str. 165). 66 Slijedite opisni postupak kopiranja u skladu s OS računala (str. 165). 66 Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računalu, možda nećete moći kopirati slike na računalo. Snimajte uz uporabu memorijske kartice formatirane u fotoaparatu (str. 146). Snimke se ne mogu reproducirati na računalu. 66 Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help". 66 Obratite se proizvođaču računala ili softvera. Ostalo Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski. 66 Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računalo (str. 165). Memorijska kartica Ne možete uložiti memorijsku karticu. 66 Memorijska kartica je pogrešno uložena. Umetnite u pravilnom smjeru (str. 20). 185