Views
5 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Trepće pet stupaca

Trepće pet stupaca SteadyShot skale. 66 Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, ali funkcija SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala nastavlja treptati, obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu. Na zaslonu se prikazuje "--E-". 66 Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne isključi indikator, formatirajte memorijsku karticu. 188

Poruke upozorenja Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite navedene upute. Incompatible battery. Use correct model. 66 Koristite neodgovarajuću bateriju. Set Area/Date/Time. 66 Podesite područje, datum i vrijeme. Ako fotoaparat niste koristili duže vrijeme, napunite ugrađenu akumulatorsku bateriju (str. 28, 192). Power insufficient 66 Pokušali ste očistiti slikovni senzor (Cleaning mode), a baterija je bila slabo napunjena. Napunite bateriju ili koristite AC adapter (opcija). Unable to use "Memory Stick." Format? 66 Memorijsku karticu ste formatirali na računalu i promijenio se format datoteka. Odaberite [Enter] i zatim formatirajte memorijsku karticu. Memorijsku karticu možete koristiti ponovno, no svi prethodni podaci su izbrisani s nje. Formatiranje može potrajati duže vrijeme. Pojavljuje li se poruka i dalje, zamijenite memorijsku karticu. Memory Card Error 66 Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspjelo formatiranje. Reinsert memory card. 66 Uložena memorijska kartica ne može se upotrebljavati s ovim fotoaparatom. 66 Memorijska kartica je oštećena. 66 Kontakti na memorijskoj kartici su zaprljani. Memory card locked. 66 Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje. This memory card may not be capable of recording and playing normally. 66 Uložena memorijska kartica ne može se upotrebljavati s ovim fotoaparatom. Processing... 66 Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR) onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika. Unable to display. 66 Možda se neće moći prikazati slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu. 189 Ostalo