Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Punjenje baterije Pri

Punjenje baterije Pri prvoj uporabi fotoaparata napunite bateriju NP-FW50 "InfoLITHIUM" (isporučena). "InfoLITHIUM" bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Može se također koristiti i kad nije sasvim napunjena. 1 Umetnite bateriju u punjač za baterije. Pritisnite bateriju dok ne klikne. 2 Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu. Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku Indikator je isključen: Punjenje je dovršeno 66 Indikator CHARGE se isključuje kada je napajanje dovršeno. 66 Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije na temperaturi od 25°C iznosi oko 250 minuta. Indikator CHARGE Mrežni kabel (kabel napajanja) 18

Napomene 66 Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili uvjetima punjenja. 66 Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C. Možda nećete moći efikasno napuniti bateriju izvan tog temperaturnog raspona. 66 Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu. 66 Ne pokušavajte ponovno napuniti bateriju nakon što je već napunjena ili ako nakon punjenja nije bila korištenja. Time smanjujte radne značajke baterije. 66 U punjaču isporučenom s ovim fotoaparatom nemojte puniti nikakve baterije osim "InfoLITHIUM" baterije serije W. Ostale vrste baterija mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati ako ih pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od ozljeda električnom strujom ili opeklina. 66 Ako indikator CHARGE ponovno treperi to može značiti pogrešku u radu baterije ili da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Provjerite tip baterije koja se puni. Ako je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite bateriju, zamijenite je novom ili drugom te provjerite radi li punjač normalno. Ako punjač baterije radi pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije. 66 Ako je punjač zaprljan, baterije se možda neće puniti pravilno. Očistite punjač suhom krpom i sl. Priprema fotoaparata Uporaba fotoaparata u inozemstvu — Napajanje Fotoaparat, punjač za baterije i AC adapter AC-PW20AM (opcija) možete koristiti u bilo kojoj državi ili regiji u kojoj je napajanje u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. Napomena 66 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar. 19