Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Priprema fotoaparata

Priprema fotoaparata Podešavanje datuma Pri prvom uključenju fotoaparata prikazuje se izbornik za podešavanje datuma/vremena. 1 Podesite prekidač na ON kako biste uključili fotoaparat. Pojavljuje se izbornik za podešavanje datuma i vremena. 66 Za isključenje fotoaparata, podesite ga na OFF. 2 Provjerite na LCD zaslonu je li odabrano [Enter] i zatim pritisnite središte kontrolne tipke. 3 Odaberite svoje područje kontrolnom tipkom / i pritisnite središte kontrolne tipke. 4 Odaberite pojedinačne parametre tipkama /, a brojčanu vrijednost podesite tipkama /. [Daylight Svg.:]: Uključuje ili isključuje postavku za ljetno računanje vremena. [Date Format:]: Odabir formata za prikaz datuma. 66 Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM. 28

5 Ponovite korak 4 kako biste podesili druge opcije i zatim pritisnite središte kontrolne tipke. 6 Provjerite je li odabrano [Enter] i zatim pritisnite središte kontrolne tipke. Za poništenje podešenja datuma/vremena Pritisnite tipku MENU. Za ponovno podešavanje datuma/vremena Pri prvom uključenju fotoaparata automatski se prikazuje izbornik za podešavanje datuma/vremena. Idući put podesite na izborniku datum i vrijeme. Tipka MENU ұ 1 [Date/Time Setup] Ponovno podešavanje područja Možete podesiti područje gdje koristite fotoaparat. Omogućuje odabir lokalnog područja pri uporabi fotoaparata u inozemstvu. Tipka MENU ұ 1 [Area Setting] Priprema fotoaparata Održavanje postavke datuma i vremena Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen, te je li baterija puna ili prazna. Za detalje pogledajte str. 192. Izoštravanje prikaza u tražilu (podešavanje dioptera) Podesite dioptrijski regulator prema svojem vidu tako da prikaz u tražilu bude jasno vidljiv. 66 Diopter ćete lakše podesiti isprobate li fotoaparat na svjetlu. Napomena 66 Nastavak za podešavanje dioptrije (prodaje se zasebno) ne može se koristiti s ovim fotoaparatom. 29