Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

––Kada je [Image:

––Kada je [Image: Quality] je podešeno na [Fine]. ––Kada je [Autofocus Mode] podešeno na [Automatic AF]. ––Pri snimanju jednom svakih 30 sekundi. ––Ako se fotoaparat uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja. ––Ako je [GPS On/Off] podešeno na [On]. 66Napomene o broju fotografija koje možete snimiti s bljeskalicom: ––Bljeskalica se aktivira jednom na svaka dva snimanja. ––Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 34

Čišćenje Čišćenje fotoaparata 66Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte objektiva ili zrcalo. Budući da prašina na zrcalu i oko njega može utjecati na fotografije ili na funkcioniranje fotoaparata otpušite je komercijalno nabavljivom puhaljkom.* Detalje o čišćenju slikovnog senzora pogledajte na idućoj stranici. * Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem. Time možete uzrokovati kvar. 66Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Izbjegavajte sljedeće kako ne bi došlo do oštećenja boje ili kućišta. ––Uporabu kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd. ––Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva. ––Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom. Priprema fotoaparata Čišćenje objektiva 66Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadržava organska otapala poput razrjeđivača ili benzina. 66Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom puhaljkom. Ako se prašina zalijepila za površinu, obrišite je mekom krpicom ili maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje. Brišite spiralnim pokretom od središta prema van. Nemojte otopinu za čišćenje prskati izravno na površinu objektiva. 35