Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Promjena informacija o

Promjena informacija o snimanju (DISP) Svakim pritiskom na tipku DISP na kontrolnoj tipki prikaz informacija o snimanju na zaslonu mijenja se na sljedeći način. Status zaslona u tražilu mijenja se kako slijedi ("Informacije o snimanju uključene" (za Live View) se preskače). Zaslon u tražilu možete mijenjati odvojeno od LCD zaslona. Grafički prikaz Informacije o snimanju uključene (za Live View) Informacije o snimanju isključene Digitalni mjerač izbalansiranosti uključen Digitalni mjerač izbalansiranosti Digitalni mjerač izbalansiranosti ovog fotoaparata Digitalni mjerač izbalansiranosti označava je li fotoaparat poravnat po vodoravnoj i okomitoj osi. Kad je fotoaparat poravnat po obje osi indikator svijetli zeleno. Vodoravna os Okomita os Napomene 66 Pogreška digitalnog mjerača izbalansiranosti je veća ako fotoaparat nagnete previše naprijed ili nazad. 66 Nagib od ±1 ° može biti izmjeren čak i ako je fotoaparat potpuno izbalansiran. 40

Prikaz informacija o snimanju (u tražilu) Prikaz "Informacije o snimanju uključene" na LCD zaslonu možete prebaciti na prikaz koji je prikladan za snimanje uporabom tražila. Zaslon u tražilu namijenjen je funkciji Live View. Tipka MENU ˘ 2 [Diplay Rec. Data] [For viewfinder] Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći način. Grafički prikaz Prikaz informacija o snimanju (u tražilu) Informacije o snimanju isključene Digitalni mjerač izbalansiranosti uključen Prije uporabe 41