Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Izbornik za reprodukciju

Izbornik za reprodukciju Delete (132) Still/Movie Select (122) Slide Show (125) Image Index (125) 3D Viewing (135) Protect (131) Specify Printing (172) Brisanje snimaka. Promjena između zaslona za reprodukciju fotografija i zaslona za reprodukciju videozapisa. Slide show prikaz. Prikaz popisa fotografija. Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim s fotoaparatom. Uključivanje ili isključivanje zaštite za fotografije. Odabir fotografija za DPOF. Volume Settings (122) Select Folder (121) Select Date (123) Playback Display (121) Podešavanje glasnoće za reprodukciju videozapisa. Odabir mape s fotografijama za reprodukciju. Prikaz fotografija od određenog datuma. Podešavanje opcija prikaza fotografije snimljene u portretnoj orijentaciji. 52

Izbornik Memory Card Tool Format (146) File Number (145) Folder Name (145) Select REC Folder (146) New Folder (146) Recover Image DB (147) Display Card Space (147) Formatiranje memorijske kartice. Odabir načina dodjeljivanja broja datoteke fotografijama i videozapisima. Podešavanje formata mape za fotografije. Promjena mape odabrane za pohranu fotografija. Kreiranje nove mape za pohranu fotografija i videozapisa. Obnavljanje datoteke s podacima o videozapisima i omogućuje snimanje i reprodukciju. Prikazuje preostalo vrijeme snimanja za videozapise i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu. Prije uporabe Izbornik za podešavanje sata Date/Time Setup (28) Area Setting (29) Podešavanje datuma, vremena i ljetnog računanja vremena. Podešavanje mjesta korištenja. 53