Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Provjera zamućenja

Provjera zamućenja pozadine (tipka za provjeru dubinske oštrine) LCD zaslon i tražilo prikazuju sliku snimljenu pri najvećem otvoru blende. Promjena otvora blende odražava se na oštrinu slike objekta stvarajući razliku u oštrini između slike objekta prije snimanja i stvarne slike. Dok pritišćete tipku za provjeru dubinske oštrine možete vidjeti sliku pri otvoru blende koji će se koristiti pri snimanju i tako prije snimanja provjeriti približnu oštrinu objekta. 66Tipku za provjeru dubinske oštrine pritisnite nakon što ste podesili oštrinu. 66Otvor blende možete podesiti u modu za pregled dubinske oštrine. Tipka za provjeru dubinske oštrine 74

S Razni načini snimanja objekta koji se kreće (prioritet brzine zatvarača) Taj mod je prikladan za ==Snimanje objekta koji se kreće u trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za oštro snimanje trenutka pokreta. ==Ocrtavanje kretanja kako bi se izrazio dinamizam i tok. Koristite manju brzinu zatvarača kako biste snimili trag kretanja objekta. Snimanje 1 Podesite funkcijski kotačić na S. 75