Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

4 Pritisnite okidač

4 Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila. 5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje. Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim. Tehnike snimanja 66Koristite stativ. 66Ručnim izoštravanjem podesite oštrinu na beskonačno prilikom snimanja vatrometa i sl. Ako ne znate poziciju beskonačne oštrine na objektivu, prvo oštrinu podesite na mjesto održavanja vatrometa prije nego vatromet počne, a zatim ga snimajte. 66Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 120). Pritisak na tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču ne trebate zadržati pritisnutom. 66Koristite li daljinski upravljač koji je opremljen funkcijom zadržavanja tipke zatvarača (prodaje se zasebno) možete pomoću daljinskog upravljača ostaviti zatvarača otvorenim. Napomene 66 Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 57). 66 Što je duže vrijeme ekspozicije, primjetljiviji je šum slike. 66 Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR) onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika. 66 Kad je uključena funkcija Smile Shutter ili Auto HDR, ne možete podesiti brzinu zatvarača na [BULB]. 66 Koristi li se funkcija Smile Shutter ili Auto HDR uz brzinu zatvarača podešenu na [BULB], brzina zatvarača je trenutno podešena na 30 sekundi. 66 Preporučujemo da BULB snimanje započnete nakon što se fotoaparat ohladi kako biste spriječili opadanje kvalitete fotografija. 80

Snimanje videozapisa 1 Pritisnite tipku MOVIE ponovno za početak snimanja. 66 Snimanje videozapisa može se započeti iz bilo kojeg moda ekspozicije. 66 Brzina zatvarača i otvor blende podešavaju se automatski. 66 Fotoaparat nastavlja podešavati oštrinu ukoliko je u modu automatskog izoštravanja. Tipka MOVIE 2 Pritisnite tipku MOVIE ponovno za zaustavljanje snimanja. Tehnike snimanja 66Sljedeće postavke koje su podešene tijekom snimanja fotografija koriste se i dalje. ––White Balance ––Creative Style ––Kompenzacija ekspozicije ––Područje automatskog izoštravanja ––Način mjerenja svjetla 66Kompenzacija ekspozicije može se koristiti tijekom snimanja videozapisa. 66Započnite sa snimanjem nakon podešavanja oštrine. 66Ako je [AF area] podešeno na [Local] možete tijekom snimanja podesiti područje automatskog izoštravanja. 66Želite li podesiti zamućenje pozadine podesite funkcijski kotačić na "A" i podesite fotoaparat na mod ručnog izoštravanja. Otvor blende možete podesiti prije snimanja uporabom kontrolnog kotačića. Napomene 66 Kut gledanja je uži za videozapise nego kod fotografija. Nakon pritiska na tipku MOVIE fotoaparat prikazuje stvarni predio koji će biti snimljen (samo SLT-A33) 66 Funkcija Face Detection ne može se koristiti 66 Ako je [Display Rec. Data] podešeno na [For viewfinder], LCD zaslon se prebacuje na prikaz informacija o snimanju u trenutku kada započinje snimanje videozapisa. Snimanje 81