Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Napomene o neprekidnom

Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa 66 Svaka prikazana vrijednost neprekidnog snimanja ovisi o temperaturi ili o statusu fotoaparata. 66 Vrijeme snimanja je duže ako isključite funkciju SteadyShot, što zahtijeva korištenje stativa ili sličnog oslonca. 66 Svako označeno ograničenje duljine neprekidnog snimanja dostupno je oko devet minuta (SLT-A55/AGGV) ili oko 11 minuta (SLT-A33) pri sobnoj temperaturi od 20 °C. Ako isključite funkciju SteadyShot, dostupno je oko 29 minuta (SLT-A55/ A55V/A33). 66 Ako se pojavi indikator ili se fotoaparat automatski isključi uslijed previsoke unutarnje temperature, snimanje videozapisa bit će moguće fotoaparat isključi na nekoliko minuta. 66 Maksimalna veličina datoteke videozapisa je 2 GB. Ako je format datoteke MP4, snimanje se automatski zaustavlja nakon što veličina datoteke dosegne 2 GB, a ako je format datoteke AVCHD automatski se kreira nova datoteka videozapisa. 66 Maksimalna duljina trajanja neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta. 84

Odabir načina izoštravanja Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Ovisno o objektivu, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi se na različite načine. Vrsta objektiva Objektiv ima preklopku za način izoštravanja Objektiv nema preklopku za način izoštravanja Preklopka na Objektivu (Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu uvijek podesite na AF.) Fotoaparat Uporaba automatskog izoštravanja 1 Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF. Za prelazak na automatsko izoštravanje Preklopku za način izoštravanja na objektivu podesite na AF. Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF. Za prelazak na ručno izoštravanje Preklopku za način izoštravanja na objektivu podesite na MF. Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na MF. Uporaba funkcije snimanja 2 Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF. 85