Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Odabir načina

Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem objekta (način automatskog izoštravanja) Tipka Fn ǽ (Autofocus Mode) odaberite željeno podešenje Ǿ (Single-shot AF) ǽ (Automatic AF) ǿ (Continuous AF) Kad pritisnete i zadržite okidač dopola, fotoaparat izoštrava i zadržava tu izoštrenost. Ovisno o kretanju objekta, [Autofocus mode] se mijenja između Single-shot AF i Continuous AF . Kad okidač pritisnete i zadržite dopola, fokus se zadržava ako je objekt miran ili fotoaparat nastavlja izoštravati ako se objekt kreće. Fotoaparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut i zadržan dopola. 66 Neće se oglašavati audiosignali kad fotoaparat izoštri objekt. 66 Može se koristiti zadržavanje izoštravanja. Tehnike snimanja 66Koristite [Single-shot AF] kad je objekt nepomičan. 66Koristite [Continuous AF] kad se objekt pomiče. Napomena 66 [Automatic AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+ ili na jedan od sljedećih Scene Selection modova: [Portrait], [Landscape], [Sunset], [Night View], [Night Portrait] ili [Hand-held Twilight]. [Single-shot AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na [Macro] u Scene Selection. [Continuous AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na [Sports Action] pod Scene Selection. 66 [Continuous AF] je odabran kada se koristi funkcija Smile Shutter. 88

Odabir područja izoštravanja (AF area) Odaberite željeno AF područje prema uvjetima snimanja ili po želji. Područje automatskog izoštravanja na kojem je potvrđena oštrina svijetli zeleno, a ostala područja automatskog izoštravanja nestaju. Područje automatskog izoštravanja Tipka Fn (AF area) odaberite željeno podešenje (Wide) ְ (Spot) ֱ (Local) Fotoaparat određuje koje od 15 područja automatskog izoštravanja će se koristiti za izoštravanje. Fotoaparat isključivo koristi središnje područje automatskog izoštravanja. Kontrolnom tipkom odaberite među 15 područja automatskog izoštravanja ono za koje želite aktivirati kontrolu izoštravanja. Pritisnite tipku AF kako biste prikazali zaslon za podešavanje te odaberite željeno područje. Napomene 66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene Selection, ili je aktivirana opcija Smile Shutter, [AF area] je uvijek [Wide] i ne možete odabrati druge postavke. 66 AF područje možda neće svijetliti pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete dokraja bez pauze. Uporaba funkcije snimanja 89