Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

5 Pritisnite okidač

5 Pritisnite okidač dokraja za snimanje fotografije. 66 Fotografije možete snimati i kada je slika povećana, ali snima se puni prikaz slike. 66 Funkcija Focus Magnifier se isključuje nakon snimanja. 92

Prepoznavanje lica Uporaba funkcije Face Detection Fotoaparat prepoznaje lica, prilagođava oštrinu, ekspoziciju, provodi obradu slike i podešava postavke za bljeskalicu. Funkcija Face Detection je standardno podešena na [On]. Okvir prepoznavanja lica Nakon što fotoaparat prepozna lica pojavljuju se okviri za prepoznavanje lica. Ako fotoaparat procijeni da je automatsko izoštravanje moguće, okviri za prepoznavanje lica će svijetlili narančasto. Pritisnete li tipku okidača dopola, okviri za prepoznavanje lica svijetle zeleno. 66Ako lice nije unutar područja automatskog izoštravanja kada tipku okidača pritisnete dopola, područje automatskog izoštravanja korišteno za izoštravanje postaje zeleno. 66Ako fotoaparat prepozna nekoliko lica automatski će odabrati prioritetno lice i samo jedan okvir za prepoznavanje lica svijetlit će narančasto. Okvir prepoznavanja lica (bijelo) Okvir prepoznavanja lica (narančasto) Uporaba funkcije snimanja Isključenje funkcije Face Detection Tipka Fn ΰ (Face Detection) [Off] Tehnika snimanja 66Kompoziciju načinite tako da slika obuhvaća okvir za prepoznavanje lica i područje automatskog izoštravanja. Napomene 66 Ako je mod ekspozicije Sweep Panorama ili Continuous Advance Priority AE, ili ako snimate videozapis, funkcija Face Detection ne može se koristiti. 93