Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

66 Moguće je prepoznati

66 Moguće je prepoznati do osam lica. 66 Fotoaparat možda neće prepoznati sva lica ili će možda prepoznati i neki drugi predmet, ovisno o uvjetima snimanja. Snimanje osmijeha (Smile Shutter) Kad fotoaparat prepozna osmijeh, automatski se aktivira zatvarač. 1 Tipka Fn γ (Smile Shutter) [On] odaberite željeni mod osjetljivosti prepoznavanja osmjeha 66 Ako je aktivirana funkcija Smile Shutter, indikator osjetljivosti prepoznavanja osmjeha pojavljuje se na zaslonu. 2 Pričekajte dok se prepozna osmijeh. Fotoaparat prepoznaje osmjeh i oštrina je potvrđena. Kad osmijeh prijeđe podešenu vrijednost označenu znakom , fotoaparat automatski snima fotografije. 66 Nakon što fotoaparat prepozna lica pojavljuju se narančasti okviri za prepoznavanje lica koji okružuju lica. Okviri za prepoznavanje lica svijetle zeleno kada ovi objekti budu izoštreni. 66 Razina osmjeha na licu okruženom dvostrukim okvirom za prepoznavanje lica označena je na indikatoru osjetljivosti prepoznavanja lica. Okvir prepoznavanja lica Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha 3 Za prestanak snimanja, tipka Fn δ (Smile Shutter) [Off] Smile Detection Sensitivity Osjetljivost prepoznavanja osmjeha funkcije Smile Shutter možete podesiti na jednu od sljedeće tri opcije: β (Slight Smile), δ (Normal Smile) i ε (Big Smile). 94

Tehnike snimanja 66Kako biste izoštrili osmjeh kompoziciju načinite tako da slika obuhvaća okvir za prepoznavanje lica i područje automatskog izoštravanja. 66Ne prekrivajte oči pramenovima, itd., jer se oči time sužavaju. 66Nemojte pokrivati lice šeširom, maskom, sunčanim naočalama i sl. 66Pokušajte orijentirati lice prema fotoaparatu i držati se što je moguće ravno. 66Jasno se osmjehnite otvorenih usta. Osmijeh se jednostavnije prepoznaje ako se vide zubi. 66Ako pritisnete okidač tijekom snimanja u Smile Shutter modu, fotoaparat snima sliku i zatim se vraća u Smile Shutter mod. Napomene 66 Ako je ekspozicija podešena na Sweep Panorama ili na Continuous Advance Priority AE, funkcija Smile Shutter ne može se koristiti. 66 Način okidanja se automatski promijeni u [Single-shot Adv.] ili [Remote Cdr.]. 66 AF osvjetljenje ne funkcionira s funkcijom Smile Shutter. 66 Ako fotoaparat ne prepozna osmjeh promijenite postavke za osjetljivost prepoznavanja osmjeha. 66 Ovisno o uvjetima snimanja, osmijeh se možda neće točno prepoznati. Uporaba funkcije snimanja 95