Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning Visning af billeder på en computer Udskrivning af billeder Andet Indeks

 • Page 2 and 3: ADVARSEL Apparatet må ikke udsætt
 • Page 4 and 5: Fjernelse af udtjente batterier (g
 • Page 6 and 7: Bemærkninger om optagelse i længe
 • Page 8 and 9: Brug af optagefunktionen 8 Optagels
 • Page 10 and 11: Brug af visningsfunktionen Ændring
 • Page 12 and 13: Identificering af dele Se flere opl
 • Page 14 and 15: S Ved fotografering: Fn-knap (Funkt
 • Page 16 and 17: Opladning af batterienheden Når ka
 • Page 18 and 19: Indsættelse af batterienhed/ hukom
 • Page 20 and 21: Sådan fjernes hukommelseskortet Ko
 • Page 22 and 23: • Dataene kan blive beskadiget, h
 • Page 24 and 25: Montering af et objektiv 1 Fjern ka
 • Page 26 and 27: Klargøring af kameraet Indstilling
 • Page 28 and 29: Brug af det medfølgende tilbehør
 • Page 30 and 31: Kontrol af antal billeder, der kan
 • Page 32 and 33: - [GPS til/fra] er indstillet til [
 • Page 34 and 35: Rengøring af billedsensoren Hvis s
 • Page 36 and 37: 5 Når rengøringen er udført, ska
 • Page 38 and 39: Skift af visningen af optageoplysni
 • Page 40 and 41: Visning af optageoplysninger (Detal
 • Page 42 and 43: Visning af optageoplysninger (Til s
 • Page 44 and 45: Valg af funktion/indstilling Du kan
 • Page 46 and 47: Funktioner, der vælges med Fn-knap
 • Page 48 and 49: Panorering: Størrelse Vælger form
 • Page 50 and 51: Afspilningsmenu Slet (130) Stillbil
 • Page 52 and 53:

  Opsætningsmenu LCD-lysstyrke (151)

 • Page 54 and 55:

  Optagelse af et billede uden kamera

 • Page 56 and 57:

  Bemærk • SteadyShot-funktionen v

 • Page 58 and 59:

  5 Tryk udløserknappen halvvejs ned

 • Page 60 and 61:

  Sådan indstilles kontinuerlig opta

 • Page 62 and 63:

  (Portræt) (Sportsaktiviteter) (Mak

 • Page 64 and 65:

  Optagelse af panoramabilleder (pano

 • Page 66 and 67:

  Tip til optagelse af panoramabilled

 • Page 68 and 69:

  Optagelse af et billede, sådan som

 • Page 70 and 71:

  Optagelse ved at kontrollere, hvor

 • Page 72 and 73:

  Sådan kontrolleres baggrundens sl

 • Page 74 and 75:

  2 Vælg lukkerhastigheden med kontr

 • Page 76 and 77:

  3 Tag billedet, efter at eksponerin

 • Page 78 and 79:

  4 Tryk udløserknappen halvvejs ned

 • Page 80 and 81:

  • Undgå at optage en stærk lysk

 • Page 82 and 83:

  Bemærkninger om kontinuerlig optag

 • Page 84 and 85:

  3 Tryk udløserknappen halvt ned fo

 • Page 86 and 87:

  Valg af fokusmetode, som passer til

 • Page 88 and 89:

  Manuel justering af fokus (manuel f

 • Page 90 and 91:

  5 Tryk udløserknappen helt ned for

 • Page 92 and 93:

  Bemærkninger • Funktionen til re

 • Page 94 and 95:

  Brug af blitz Når der bruges blitz

 • Page 96 and 97:

  Blitzens rækkevidde Rækkevidden a

 • Page 98 and 99:

  Justering af billedets lysstyrke (e

 • Page 100 and 101:

  1 Tryk på -knappen. -knap 2 Juster

 • Page 102 and 103:

  Fn-knap t Mod +: Gør blitzniveauet

 • Page 104 and 105:

  Indstilling af ISO Lysfølsomheden

 • Page 106 and 107:

  Bemærkninger • Indstillingen er

 • Page 108 and 109:

  Billedbehandling Valg af den ønske

 • Page 110 and 111:

  Justering af farvenuancerne (hvidba

 • Page 112 and 113:

  5500K* 1 (Farvetemp.) Indstiller hv

 • Page 114 and 115:

  Sådan indstilles fremføringsmetod

 • Page 116 and 117:

  Sådan annulleres selvudløseren Tr

 • Page 118 and 119:

  Optagelse med trådløs fjernbetjen

 • Page 120 and 121:

  Bemærk • Når du afspiller bille

 • Page 122 and 123:

  Forstørrelse af billeder Et stillb

 • Page 124 and 125:

  Afspille film Du kan ikke afspille

 • Page 126 and 127:

  B Skærm N35° 37’ 32” W139° 4

 • Page 128 and 129:

  Skærm Beskrivelse D-områdeoptimer

 • Page 130 and 131:

  Sletning af billeder (slet) Når du

 • Page 132 and 133:

  Visning af billeder på en tv-skær

 • Page 134 and 135:

  Brug af "BRAVIA" Sync Hvis du tilsl

 • Page 136 and 137:

  Ændring af opsætning GPS-indstill

 • Page 138 and 139:

  Automatisk korrektion af ur Dit kam

 • Page 140 and 141:

  Indstiller størrelsen på panorama

 • Page 142 and 143:

  Om RAW-billeder Du skal bruge softw

 • Page 144 and 145:

  Oprettelse af ny mappe Du kan opret

 • Page 146 and 147:

  Bemærkninger • Indstil det tråd

 • Page 148 and 149:

  Ændring af knappernes funktioner

 • Page 150 and 151:

  Bemærk • Korrekt måling kan ikk

 • Page 152 and 153:

  Indstilling af billedets visningsti

 • Page 154 and 155:

  Nulstilling til standard Du kan nul

 • Page 156 and 157:

  Punkter Nulstil til Angiv udskrivni

 • Page 158 and 159:

  Anbefalet computermiljø (Macintosh

 • Page 160 and 161:

  • Hvis "PMB" allerede er installe

 • Page 162 and 163:

  Bemærkninger • "PMB" er ikke kom

 • Page 164 and 165:

  Filnavn Mappe Filtype Filnavn DCIM

 • Page 166 and 167:

  Oprettelse af filmdisk Du kan opret

 • Page 168 and 169:

  Bemærkninger • Installer først

 • Page 170 and 171:

  Udskrivning af billeder Angivelse a

 • Page 172 and 173:

  Andet Specifikationer Kamera [Syste

 • Page 174 and 175:

  [Andet] Exif Print Kompatibel PRINT

 • Page 176 and 177:

  • PowerPC er et registreret varem

 • Page 178 and 179:

  Strømmen slukkes pludseligt. 178

 • Page 180 and 181:

  Blitzen fungerer ikke. • Blitztil

 • Page 182 and 183:

  GPS (kun med SLT-A55V) Kameraet mod

 • Page 184 and 185:

  Hukommelseskort Hukommelseskortet k

 • Page 186 and 187:

  • Hvis en vekselstrømsadapter (s

 • Page 188 and 189:

  Kontrollér objektivet. Hvis det ik

 • Page 190 and 191:

  Forsigtig Undlad at bruge/opbevare

 • Page 192 and 193:

  • Du må ikke ryste kameraet elle

 • Page 194 and 195:

  GPS (kun med SLT-A55V) Dette system

 • Page 196 and 197:

  3D-optagelser Bemærkninger om opta

 • Page 198 and 199:

  Eye-Start AF.......................

 • Page 200 and 201:

  Støvafvisende funktion............

 • Page 202:

  202