Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

1 Tryk på -knappen.

1 Tryk på -knappen. -knap 2 Juster eksponeringen med kontrolhjulet. Mod + (over): Gør et billede lysere. Mod – (under): Gør et billede mørkere. Standardeksponering 3 Juster fokus, og optag motivet. Optageteknikker • Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er optaget. • Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 116). Bemærk • Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv. Sådan optages, mens skærmen kontrolleres vha. histogrammet Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet. Antal pixel Mørk Lys 100

MENU-knap t 2 t [Histogram] t [Til] • Når du trykker på DISP på kontrolknappen flere gange, vises histogrammet i stedet for den detaljerede skærm. Eksponeringskompensationen ændrer histogrammet i overensstemmelse hermed. Illustrationen til højre er et eksempel. Optagelse med eksponeringskompensationen på den positive side gør hele billedet lysere og får hele histogrammet til at skifte imod den lyse side (højre side). Hvis eksponeringskompensationen bruges til den negative side, skifter histogrammet til den anden side. Begge ender af histogrammet viser et område med høj og lav belysning. Det er umuligt at gendanne disse områder med en computer senere. Juster eksponeringen om nødvendigt, og fotografér igen. Brug af optagefunktionen Bemærkninger • Histogrammet angiver ikke det endelige optagne billede. Det angiver tilstanden for det billede, der lige er kontrolleret på skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af lukkerindstilling osv. • Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i følgende situationer: – Når blitzen udløses. – Når motivet har lav intensitet, f.eks. ved natoptagelser. Justering af mængden af blitzlys (Blitzkompensation) Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen af et hovedmotiv, der ligger inden for blitzrækkevidden. 101