Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Fn-knap t Mod +: Gør

Fn-knap t Mod +: Gør blitzniveauet højere. Mod –: Gør blitzniveauet lavere. (Blitzkompens.) t Vælg den ønskede indstilling Bemærkninger • Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af motiv. • Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig. Eksponeringskompensation og blitzkompensation Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden (når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen. Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Valg af blitzkontroltilstanden til at angive mængden af blitzlys (blitzkontrol) MENU-knap t 2 t [Blitzkontrol] t Vælg den ønskede indstilling ADI-blitz Denne metode kontrollerer blitzens lys, hvor der indregnes oplysninger om fokuseringsafstand og lysmålingsdata fra, før blitzen blev affyret. Denne metode giver mulighed for en nøjagtig blitzkompensation, hvor der stort ikke sker nogen påvirkning fra motivets refleksion. For.blitz TTL Denne metode kontrollerer mængden af blitzlys, hvor der kun bruges data fra lysmålingen, før affyringen af blitzen. Denne metode er følsom over for refleksion fra motivet. ADI: Advanced Distance Integration (Avanceret afstandsintegration) TTL: Through the lens (Gennem objektivet) • Når [ADI-blitz] er valgt, vil brug af et objektiv, der er forsynet med en afstandskodningsfunktion, give en mere nøjagtig blitzkompensation, fordi oplysningerne om afstanden er mere nøjagtige. 102

Bemærkninger • Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (sælges separat) ikke kan bestemmes (optagelse med trådløs blitz vha. en ekstern blitz (sælges separat), optagelse med en blitz væk fra kameraet vha. kabel, optagelse med en makro-twinblitz osv.), vælger kameraet automatisk tilstanden For-blitz TTL. • Vælg [For.blitz TTL] i følgende tilfælde, da kameraet ikke kan foretage blitzkompensation med ADI-blitz. – En spredelinse er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen. – Der anvendes en diffusor til blitzfotografering. – Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes. – Når et close-up-objektiv anvendes. • ADI-blitz er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en afstandsdekoder. Du kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en afstandskoder, i den betjeningsvejledning, der følger med objektivet. Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke (Lysmålingsmetode) Fn-knap t (Lysmålermetode) t Vælg den ønskede indstilling (Multisegment) (Centervægtet) (Spot) I denne tilstand måles lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele skærmen. Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale område. Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen i midterområdet. Brug af optagefunktionen Optageteknikker • Brug [Multisegment]-måling til almindelige optagelser. • Når der skal optages et motiv, som har en kraftig kontrast i AF-området, skal du måle lyset fra det motiv, du gerne vil optage, med den optimale eksponering ved hjælp af spotmåling, lige som du kan drage fordel af optagelse med AE-lås (side 98). Bemærk • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, er [Lysmålermetode] fast indstillet til [Multisegment], og du kan ikke vælge andre tilstande. 103