Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger •

Bemærkninger • Indstillingen er fastsat til [Fra], når [Solnedgang], [Natfoto], [Natportræt] eller [Håndholdt tusmørke] vælges i Valg af motiv. Indstillingen er fastsat til [Auto], når der vælges andre tilstande i Valg af motiv. • Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at kontrollere det optagne billede, specielt når du forbedrer virkningen. Automatisk kompensation med rig gradation (automatisk højt, dynamisk område) 1 D-RANGE-knap t (Auto HDR) 2 Vælg det optimale niveau med b/B på kontrolknappen. (Forsk. i autoekspo.) (Forskel i eksponeringsniveau)* * _Ev, der vises med , er det valgte trin. Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk. Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1.0Ev (svag) og 6.0Ev (stærk). For eksempel: Når 2.0Ev er valgt, overlejres der tre billeder: et billede med –1.0Ev, et billede med korrekt eksponering og et billede med +1.0Ev. Optageteknik • Da lukkeren udløses tre gange for én enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende: – Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker. – Komponer ikke billedet på ny. Bemærkninger • Denne funktion kan ikke anvendes på RAW-filer. • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af motiv, kan du ikke vælge [Auto HDR]. 106

• Du kan ikke vælge [Auto HDR], mens Smiludløser er aktiveret. Hvis du aktiverer Smiludløser, mens [Auto HDR] er valgt, vil kameraet midlertidigt anvende DROindstillingen. • Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået. • Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den ønskede effekt. • Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset. • Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet har registreret et problem, vises på det optagne billede for at gøre dig opmærksom på problemet. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt, og vær opmærksom på kontrast eller uskarphed. Brug af optagefunktionen 107