Views
5 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Billedbehandling Valg af

Billedbehandling Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ indstilling) Ud over den ønskede billedbehandling kan du også justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde) efter behag med [kreativ indst.] i modsætning til Valg af motiv, hvor det er kameraet, der justerer eksponeringen. 1 Fn-knappen t (kreativ indst.) t Vælg den ønskede indstilling 2 Hvis du vil justere (Kontrast), (Mætning) eller (Skarphed), skal du vælge det ønskede punkt b/B på kontrolknappen, og derefter justere værdien med v/V. (Standard) (Levende) (Portræt) (Landskab) (Solnedgang) (Sort/hvid) Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og smukke farver. Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå himmel eller havudsigter. Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til portrætoptagelser. Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår også tydeligere. Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang. Til optagelse af billeder i sort/hvid. 108

(Kontrast), (Mætning) og (Skarphed) kan justeres for hvert punkt under Kreativ indstilling. (Kontrast) (Mætning) (Skarphed) Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede. Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet. Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er konturerne. Bemærkninger • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, er [kreativ indst.] fast indstillet til [Standard], og du kan ikke vælge andre indstillinger. • Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen. Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum) Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig af formål. MENU-knap t indstilling 2 t [Farverum] t Vælg den ønskede Brug af optagefunktionen sRGB AdobeRGB Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden ændringer. Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv. • Billedets filnavn begynder med "_DSC". Bemærkninger • Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem, kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt. • Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke- Adobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning. 109