Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

5500K* 1 (Farvetemp.)

5500K* 1 (Farvetemp.) Indstiller hvidbalancen efter farvetemperaturen. Jo højere tallet, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver billedet. 0* 2 (Farvefilter) Giver samme effekt som CC (Color Compensation)-filtre til fotografering. Farven kan kompenseres til G (Green) eller M (Magenta) baseret på brug med den indstillede farvetemperatur som standard. *1 Værdien er den aktuelt valgte farvetemperaturværdi. *2 Værdien er den aktuelt valgte farvefilterværdi. Registrering af farvenuancerne (tilpasset hvidbalance) Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve. 1 WB på kontrolknappen t (Brugerdefineret) 2 Vælg [ SET] med b/B på kontrolknappen, og tryk så på midten af kontrolknappen. 3 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker AF-området, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned. Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter) vises. 4 Tryk på midten af kontrolknappen. Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen. • Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der er registreret med denne handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres. 112

Bemærk • Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det forventede område. (Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv med en lys farve.) Hvis du registrerer denne værdi, bliver -indikatoren gul på skærmbilledet med optageoplysninger. Du kan tage billeder på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere korrekt hvidbalanceværdi. Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen WB på kontrolknappen t (Brugerdefineret) Bemærk • Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse. Brug af optagefunktionen 113