Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sådan indstilles

Sådan indstilles fremføringsmetoden Kameraet har seks fremføringsmetoder såsom enkeltbillede og kontinuerligt frem. Brug dem til passende formål. Optagelse af et enkelt billede Denne tilstand er til normale optagelser. på kontrolknappen t (Enkelt billede) Bemærk • Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv, kan du ikke optage et enkeltbillede. Kontinuerlig optagelse Kameraet optager billeder kontinuerligt med følgende hastigheder*. SLT-A55/A55V Højst 6 billeder pr. sekund Højst 3 billeder pr. sekund SLT-A33 Højst 6 billeder pr. sekund Højst 2,5 billeder pr. sekund * Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene kan hastigheden ved kontinuerlig optagelse være langsommere. 1 på kontrolknappen t (Kontinuerlig) t Vælg den ønskede hastighed 2 Juster fokus, og optag motivet. • Når du trykker på og holder lukkerknappen ned, fortsætter optagelsen. 114

Det maksimale antal kontinuerlige optagelser Der er en øvre grænse for, hvor mange billeder der kan tages kontinuerligt. I tilstanden kontinuerligt frem – AE SLT-A55/A55V SLT-A33 Fin 28 billeder 14 billeder Standard 28 billeder 16 billeder RAW og JPEG 19 billeder 7 billeder RAW 19 billeder 7 billeder Optageteknik • Indstil eksponeringstilstanden til Kontinuerlig prioritets-AE (side 67) for at optage kontinuerligt hurtigere. Bemærkninger • Når er valgt, vises det optagne billede mellem enkeltbillederne. • Du kan ikke optage kontinuerligt, når du bruger andre Valg af motiv-tilstande end [Sportsaktiviteter]. • Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Til], kan hastigheden for kontinuerlig optagelse være langsommere. Brug af selvudløser Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet, og selvudløseren på 2 sekunder reducerer kamerarystelser. Brug af optagefunktionen 1 -knappen t (selvudløser) t Vælg den ønskede indstilling • Tallet efter er det antal sekunder, der er valgt i øjeblikket. 2 Juster fokus, og optag motivet. • Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og selvudløserlampen forholdet. Selvudløserlampen blinker hurtigt, og lydsignalerne kommer hurtigt efter hinanden lige før optagelsen. 115