Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sådan annulleres

Sådan annulleres selvudløseren Tryk på på kontrolknappen. Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret (eksponerings-bracketing) Grundlæggende eksponering – retning + retning Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især har forskellige grader af eksponering. Angiv værdien på afvigelsen (trin) i forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager tre billeder, samtidig med at eksponeringen ændres automatisk. Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper. Når blitzen udløses, bruges bracketing-optagelse med blitz for at ændre mængden af blitzlys. Tryk på udløserknappen for hvert billede for at optage. 1 på kontrolknappen t (Bracket: Kont.) t Vælg det ønskede bracketing-trin 2 Juster fokus, og optag motivet. Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i bracketingen. • Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper. Tryk på udløserknappen tre gange i forbindelse med bracketing-optagelse med blitz. Bemærkninger • Når funktionsvælgeren er indstillet til M, ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden. • Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi. • Bracketingen kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af motiv. 116

EV-skalaen under bracketing-optagelse Omgivende lys* bracketing 0,3 trin, tre optagelser Eksponeringskompensation 0 Blitz-bracketing 0,7 trin, tre optagelser Blitzkompensation –1,0 LCD-skærm/søger LCD-skærm (Når [Vis optagedata] er indstillet til [Til søger]) Vises i den øverste række. Vises i den nederste række. * Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør. • Et antal indekser svarende til antallet af billeder, der kan optages, vises på EV-skalaen ved bracketing-optagelse. • Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét. Optagelse med ændret hvidbalance (hvidbalancebracketing) Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter optages der tre billeder, hvor hvidbalancen er skiftet. Brug af optagefunktionen 1 på kontrolknappen t (Hv.b.bracketing) t Vælg den ønskede indstilling • Når Lo vælges, ændres den med 10 mired*, og når Hi vælges, ændres den med 20 mired. 2 Juster fokus, og optag motivet. * Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre. 117