Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Optagelse med trådløs

Optagelse med trådløs fjernbetjening Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses efter 2 sekunder) på den RMT-DSLR1 trådløs fjernbetjening (sælges separat). Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med den trådløs fjernbetjening. 1 på kontrolknappen t (Fjernbetjening) 2 Fokuser på motivet, ret den trådløs fjernbetjening mod sensoren, og optag billedet. 118

Brug af visningsfunktionen Afspilning af billeder Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 1 Tryk på -knappen. -knap 2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen. Sådan vender du tilbage til optagetilstand Tryk på -knappen igen. Sådan skifter du visningen af optagedata Tryk på DISP på kontrolknappen. Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som følger. Med optagedata Histogramvisning Uden optagedata Brug af visningsfunktionen Sådan vælges den mappe, der skal afspilles MENU-knap t mappe 2 t [Vælg mappe] t Vælg den ønskede Sådan vælger du, hvordan billedet skal vende ved afspilning af et billede, der er optaget i portrætposition MENU-knap t indstilling 2 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede 119