Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Bemærk • Når du

Bemærk • Når du afspiller billedet på et tv eller en computer, vil billedet blive vist i portrætposition selvom [Man.rotation] er valgt. Sådan gennemses panoramabillederne Vælg et panoramabillede, og tryk på midten af kontrolknappen. Hvis du trykker på den igen, sætter du afspilningen på pause. Du kan ikke gennemse billeder med 3D-panorering. Du kan ikke gennemse afspilningen for billeder, der er optaget med en [3D-pan.: billedform.] på [16:9]. Afspilning af film 1 MENU-knap t 1 t [Stillbillede/film-valg] t [Film] 2 Vælg den ønskede film med [b B] på kontrolknappen, og tryk så på midten af kontrolknappen. Under filmafspilning Sætte på pause/genoptage Spole frem Spole tilbage Spole langsomt frem Afspille baglæns Justere lydstyrke Vise oplysningerne Justere lydstyrke Kontrolknap/brug af kontrolhjulet z B b Drej kontrolhjulet til højre, mens den står på pause Drej kontrolhjulet til venstre, mens den står på pause V t v/V v MENU-knap t ønskede ventil 2 t [Indst. for lydstyrke] t Vælg den 120

Vælge den mappe, der skal afspilles Film er gemt efter dato. MENU-knap t 2 t [Vælg dato] t Vælg den ønskede dato Bemærk • Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera. Rotation af et billede 1 Vis det billede, du vil rotere, og tryk derefter på -knappen. -knap 2 Tryk på midten af kontrolknappen. Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation. • Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen. Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm Tryk på -knappen. Bemærkninger • Du kan ikke dreje film. • Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PMB", der findes på cdrom’en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne muligvis ikke, afhængigt af softwaren. Brug af visningsfunktionen 121