Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Forstørrelse af

Forstørrelse af billeder Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget. 1 Vis det billede, du vil forstørre, og tryk derefter på -knappen. -knap 2 Zoom ind og ud på billedet med knappen eller knappen . • Når kontrolhjulet drejes, skiftes billedet med den samme skærmforstørrelse. Når du optager flere billeder med den samme komposition, kan du sammenligne deres fokusforhold. -knap 3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/V/b/B på kontrolknappen. Sådan annulleres den forstørrede afspilning Tryk på -knappen, så billedet vender tilbage til den normale størrelse. Skaleringsintervaller Skaleringsintervallet er følgende. Billedstørrelse Skaleringsintervaller SLT-A55/A55V SLT-A33 L Ca. ×1,1 – ×11,8 Ca. ×1,1 – ×11,8 M Ca. ×1,1 – ×8,8 Ca. ×1,1 – ×8,0 S Ca. ×1,1 – ×6,0 Ca. ×1,1 – ×5,5 122

Skift til visning af billedlisten MENU-knap t 1 t [Billedindeks] t Vælg det ønskede antal af billeder, der skal vises per side • Du kan også få vist billedlisten med -knappen. Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen Tryk på midten af kontrolknappen, når du vælger det ønskede billede. Gå til filmindeksskærmen Vælg (film) på fanen med b/B på kontrolknappen for at få vist film på billedindeksskærmen, hvorefter du skal trykke på midten af kontrolknappen. Automatisk afspilning af billeder (diasshow) MENU-knap t 1 t [Diasshow]t [Angiv] Fanen for stillbillede/filmskift Afspiller optagne billeder i rækkefølge (diasshow). Diasshowet stopper automatisk, så snart alle billederne er blevet afspillet. • Du kan se det forrige/næste billede med b/B på kontrolknappen. • Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Brug af visningsfunktionen Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang Tryk på midten af kontrolknappen. Sådan vælges det interval, der skal være mellem billederne i diasshowet MENU-knap t 1 t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det ønskede antal sekunder Sådan afspilles gentagne gange MENU-knap t 1 t [Diasshow] t [Gentag] t [Til] 123