Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Afspille film Du kan

Afspille film Du kan ikke afspille stillbilleder og film i samme diasshow. Skift til filmafspilning med [Stillbillede/film-valg], vælg så den filmtype, der skal afspilles. MENU-knap t ønskede filmtype 1 t [Diasshow] t [Filmtype] t Vælg den Afspille 3D-billeder Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du afspille 3D-billeder, der er optaget med tilstanden 3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på side 196. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et. MENU-knap t 3D] 1 t [Diasshow] t [Billedtype] t [Vis kun 124

Kontrol af oplysningerne om de tagne billeder Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter optageoplysningerne (side 119). Grundlæggende optageoplysninger Stillbillede Film A Skærm Beskrivelse Hukommelseskort (18) Stillbillede/film 100-0003 Mappe- og filnummer (164) 2010 1 1 Optagedato Format af stillbilleder (139)/Højdebreddeforhold på stillbilleder (141)/Format på panoramabilleder (140) Skærm DPOF3 DPOF-angivelse (170) Advarsel om resterende batteritid (20) 100% Resterende batteritid (20) AVCHD MP4 Beskrivelse Databasefil fuld (188)/ Databasefilfejl(188) Advarsel om overophedning (188) Filmfilformat (80) Billedformat på film (140) Brug af visningsfunktionen Stillbilledkvalitet (141) - Beskyt (129) 125