Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Skærm Beskrivelse

Skærm Beskrivelse D-områdeoptimering (105)/Auto HDR/Auto HDR-billedadvarsel (106) 2010 1 1 Optagedato 10:37AM 3/7 Filnummer/antal billeder i alt * Når billedet har et område, der enten er meget mørkt eller meget lyst, blinker området på histogramvisningen (advarsel om luminansgrænse). 128

Beskyttelse af billeder (beskyt) Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttelse af markerede billeder/annullering af beskyttelsen på markerede billeder 1 MENU-knap t 1 t [Beskyt] t [Flere billeder] 2 Vælg det billede, som du vil beskytte, med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Der vises et --symbol på det markerede billede. • Tryk på midten igen for at annullere en markering. 3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder. 4 Tryk på MENU-knappen. 5 Vælg [Angiv] med v, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. - Brug af visningsfunktionen Annullere beskyttelsen af alle billeder og film Du kan annullere beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe eller alle film med samme dato. MENU-knap t 1 t [Beskyt] t [Annuller alle bill.] eller [Annuller alle film] 129