Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Identificering af dele

Identificering af dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Forside A Udløserknap (57) B Tænd/sluk-kontakt (26) C Kontrolhjul (71) D Sensor til fjernbetjening E Selvudløser (115) F Objektivkontakter* G Spejl* H Knap til eksempelvisning (72) I Fatning J Indbygget blitz* (94) K Mikrofon** L Funktionsvælger (57 – 78) M -knap (pop op-blitz) (94) N Udløserknap til objektiv (25) O Knap til fokuseringsfunktion (83, 88) * Undgå at berøre disse dele direkte. ** Afdæk ikke denne del under optagelse af film. 12

Bagside Klargøring af kameraet A Mikrofon** B Tilbehørssko med autolås (97) C MENU-knap (47) D Søger* (37) E Okularsensorer (37) F Hjul til indstilling af dioptrien (27) G LCD-skærm (40, 119, 125) H Lyssensor (151) I -knap (Afspilning) (119) J Aktivitetslampe (20) K Ved fotografering: Fokussøger-knap (89, 148) Ved visning: -knap (Slet) (130) L MOVIE-knap (79) M FINDER/LCD-knap (37, 152) N Højttaler O Markering af billedsensorens placering (85) P D-RANGE -knap (Dynamisk område) (105) Q Ved fotografering: AEL-knap (AE-lås) (76, 98) Ved visning: -knap (Zoom ind) (122) R Ved fotografering: -knap (Eksponering) (99) Ved visning: -knap (Zoom ud) (122)/ -knap (Billedindeks) (123) 13