Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Visning af billeder på

Visning af billeder på en tv-skærm For at se billeder optaget på et kamera på et tv, kræves et HDMI-kabel (sælges separat) og et HD-tv med et HDMI-stik. 1 Sluk for både kameraet og tv’et, og slut kameraet til tv’et. 1 Til HDMI-stikket HDMI-kabel (sælges separat) 2 Til HDMI-terminal 2 Tænd for tv’et og skift input. • Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med tv’et. 3 Tænd for kameraet. De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv-skærmen. Vælg det ønskede billede med b/B på kontrolknappen. • LCD-skærmen på kameraet tænder ikke. Kontrolknap Bemærkninger • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet. • Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i den anden ende. • Visse enheder virker muligvis ikke korrekt. 132

• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl. Om "PhotoTV HD" Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden. Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, som kan nydes i forbløffende Full HD-kvalitet. "PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af detaljer. Om " Photo Map" (kun med SLT-A55V) Dette kamera er kompatibelt med " Photo Map"-standarden. Du kan få vist optagelsesstedet på kortet, når billedet optages med stedoplysninger ved at slutte kameraet til et TV, der understøtter " Photo Map" med et USB-kabel. Se 3D-billeder med et 3D-kompatibelt TV Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du automatisk afspille 3D-billeder, der er optaget med tilstanden 3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på side 196. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et. MENU-knap t 1 t [3D-visning] Brug af visningsfunktionen 133