Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Brug af "BRAVIA" Sync

Brug af "BRAVIA" Sync Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, via et HDMI-kabel, kan kameraet betjenes med tv’ets fjernbetjening. 1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet (side 132). Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på tv-skærmen. 2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening. 3 Betjen med knapperne på tv’ets fjernbetjening. Punkterne i synkroniseringsmenuen Diasshow Automatisk afspilning af billeder (side 123). Afspilning af et Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen enkeltbillede Valg af stillbillede/ Vælger stillbilleder eller film, der skal afspilles. film Billedindeks Skift til billedindeksskærm. 3D-visning Afspiller 3D-billeder, når den er sluttet til et 3D-kompatibelt tv. Vælg mappe Vælger den filmappe, der skal afspilles. Vælg dato Vælger datoen for film, der skal afspilles. Slet Sletter billeder. Bemærkninger • De tilgængelige handlinger er begrænsede, når kameraet er tilsluttet et tv via et HDMI-kabel. • Disse handlinger er kun tilgængelige på tv’er, som understøtter "BRAVIA" Sync. SYNC Menu handlinger afhænger af det tilsluttede tv. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et. • Hvis kameraet udfører utilsigtede handlinger ved brug af tv’ets fjernbetjening, når kameraet er tilsluttet en anden producents TV, som bruger en HDMI-forbindelse, skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] i Opsætningen til [Fra]. 134

Bruge dit kamera i udlandet For at se billeder på en tv-skærm, skal kameraet og tv'et bruge det samme farvesystem. NTSC-system (1080 60i) Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl. PAL-system (1080 50i) Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl. PAL-M-system (1080 50i) Brasilien PAL-N-system (1080 50i) Argentina, Paraguay, Uruguay SECAM-system (1080 50i) Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl. Brug af visningsfunktionen 135