Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Ændring af opsætning

Ændring af opsætning GPS-indstilling (kun med SLT-A55V) Hvis kameraet har fundet oplysninger om placering ved hjælp af den indbyggede GPS-funktion, optages disse oplysninger i billederne eller filmene fra denne placering. Du kan importere billeder, der er optaget med placeringsoplysninger, til en computer ved hjælp af den medfølgende software "PMB", og se dem med et kort, der viser, hvor de er optaget. Få flere oplysninger i "PMB Help". MENU-knap t 1 t [GPS-indstillinger] t [GPS til/fra] t [Til] Indikatoren skifter alt efter styrken af GPS-signalet. GPS-indikatorer status for GPS-modtagersignalet Ingen indikator [GPS til/fra] er sat til [Fra]. Dit kamera kan ikke optage placeringsoplysningerne. Brug dit kamera i et åbent område. Beregner placeringsoplysningerne. Vent, indtil placeringsoplysningerne kan optages. De seneste placeringsoplysninger vil blive optaget. Brug dit kamera i et åbent område for at optage de korrekte placeringsoplysninger. De nuværende placeringsoplysninger kan optages. Der opstod et problem med GPS-funktionen. Sluk for kameraet, og tænd det igen. Modtagelse af et GPS-signal • Det er ikke muligt at opnå en passende triangulation indendøre eller i nærheden af høje bygninger. Brug dit kamera i et åbent udendørs område, og tænd for dit kamera. • Det kan tage et par minutter at hente placeringsoplysningerne. Du kan forkorte positioneringstiden ved at bruge hjælpedata til GPS'en. Bemærkninger • Lige efter at du har tændt kameraet, kan det tage fra flere sekunder til flere minutter at hente stedoplysningerne. Hvis det ikke er muligt at hente oplysningerne, anvendes stedoplysninger, der er trianguleret på et tidligere tidspunktet, til det aktuelle sted i stedet for. Hvis du ikke befinder dig på det sted, hvor du tidligere slukkede for kameraet, kan der være en betragtelig fejlmargin, når det gælder nøjagtigheden af stedoplysningerne. Du kan registrere de rigtige oplysninger ved at vente, indtil kameraet kan modtage radiosignaler fra GPS-satellitter. 136

• Sluk kameraet i forbindelse med opstigning og landing af et fly, som du får besked på ombord. • Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne på det sted, eller den situation, du befinder dig i. • Få flere oplysninger om GPS-funktionen på side 194. Forkorter den tid, det tager for GPS'en at hente placeringsoplysninger (hjælpedata til GPS) Den tid, det tager for GPS'en at hente placeringsoplysninger, kan forkortes ved brug af hjælpedata til GPS. Hvis kameraet sluttes til en computer, hvor den medfølgende "PMB"- software er installeret, kan du automatisk opdatere hjælpedata til GPS'en. Kontrol af status for hjælpedata til GPS 1 t [GPS-indstillinger] t [Brug GPS- MENU-knap t hjælpdata] Sletning af hjælpedata til GPS 1 t [GPS-indstillinger] t [Slet GPS- MENU-knap t hjælpdata] Bemærkninger • Computeren skal være sluttet til internettet, når dataene opdateres. • Hvis hjælpedataene ikke længere er gyldige, kan du ikke forkorte den tid, det tager at optage placeringsoplysninger. Det anbefales, at du opdaterer hjælpedataene med jævne mellemrum. Hjælpedataenes gyldighedsperiode er på 30 dage. • Hvis [Indst.dato/tid] ikke er indstillet, eller hvis den indstillede tid er forskudt mærkbart, kan den tid, det tager at hente placeringsoplysninger til GPS'en, ikke forkortes. • Hjælpedatatjenesten kan lukkes af flere grunde. Ændring af opsætning Indsæt et hukommelseskort i din computer for at opdatere hjælpedataene til GPS'en. Start [GPS Support Tool] fra (PMB Launcher), vælg det drev på computeren, hvor du har hukommelseskortet, og opdater hjælpedataene til GPS'en. Indsæt det opdaterede hukommelseskort i kameraet. 137