Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Om RAW-billeder Du skal

Om RAW-billeder Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som findes på cd-rom’en (medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres. • Billedet i RAW-format kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF (udskriftsbestilling). • Du kan ikke angive [Auto HDR] på billeder i RAW-format. 142

Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Valg af metode til tildeling af filnumre til billeder MENU-knap t indstilling 1 t [Filnummer] t Vælg den ønskede Serie Nulstil Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende numre til filer, indtil antallet når "9999". Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste nummer. – Når mappeformatet ændres. – Når alle billederne i mappen slettes. – Når hukommelseskortet udskiftes. – Når hukommelseskortet formateres. Valg af format til mappenavn De optagne stillbilleder gemmes i den automatisk oprettede mappe i DCIM-mappen på hukommelseskortet. MENU-knap t indstilling 1 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede Ændring af opsætning Standardformat Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + MSDCF. Eksempel: 100MSDCF Datoformat Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å (det sidste tal)/MM/DD. Eksempel: 10000405 (Mappenavn: 100, dato: 2010/04/05) Bemærk • Formatet for filmmappen er fast indstillet til "mappenummer + ANV01". 143