Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger •

Bemærkninger • Indstil det trådløse LAN-adgangspunkt og videresendelsesdestination, inden du bruger Eye-Fi-kortet. Se den medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få flere oplysninger. • Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og i enkelte EU-lande (fra og med marts 2010). • Kontakt producenten eller forhandleren direkte for flere oplysninger. • Eye-Fi-kort kan bruges i de lande/områder, hvor de er købt. Brug Eye-Fi-kort i henhold til den gældende lovgivning i det land/område, hvor de er købt. • Eye-Fi-kort indeholder en trådløs LAN-funktion. Du må ikke indsætte Eye-Fi-kortet i kameraet de steder, hvor det er forbudt, såsom ombord på et fly. Hvis der sidder et Eye-Fi-kort i kameraet, skal [Overførselsindst.] sættes til [Fra]. vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er sat til [Fra]. • Når du bruger et helt nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du kopiere den installationsfil til Eye-Fi-manager, der er optaget på kortet på din computer, inden du formaterer kortet. • Brug Eye-Fi-kortet, efter firmwaren er opdateret til den seneste version. Se den medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få flere oplysninger. • Kameraets strømsparefunktion virker ikke under billedoverførsel. • Hvis (fejl) vises, skal du enten fjerne hukommelseskortet og indsætte det igen eller slukke kameraet og tænde det igen. Hvis vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget. • Wi-Fi-netværkskommunikation kan være påvirket af andre kommunikationsenheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårligt, skal du rykke tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt. • Se betjeningsvejledningen, der følger med Eye-Fi-kortet for at få flere oplysninger om de filtyper, der kan overføres. • Hvis du overfører et billede, der er optaget med [GPS til/fra] sat til [Til], gøres billedets placeringsoplysninger tilgængelig for tredjeparter. For at undgå dette skal du sætte [GPS til/fra] til [Fra] (side 136) (kun med SLT-A55V). • Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi-tilstanden "Uendelig hukommelse". Sørg for, at de Eye-Fi-kort, du indsætter i produktet, har slået tilstanden "Uendelig hukommelse" fra. 146

Ændring af støjreduktionsindstillingen Deaktivering af støjreduktionen under optagelse med lang eksponeringstid Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang eksponeringstid), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som lukkeren er åben. Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang eksponering. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere billedkvaliteten. Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen. MENU-knap t 3 t [Lang eksp.SR] t [Fra] Bemærkninger • Når eksponeringstilstanden er sat til Panorering, Kontinuerlig prioritets-AE eller kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing [Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv, eller ISO er sat til [Flerbilled-SR], udføres støjreduktionen ikke, selvom den er sat til [Til]. • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, kan du ikke slå støjreduktionen fra. Indstilling af støjreduktionen ved høje indstillinger af ISOfølsomhed Kameraet reducerer den støj, der bliver mere tydelig, når kamerafølsomheden er høj. Vælg [Auto] for at prioritere billedkvaliteten. Vælg [Lav] for at prioritere timingen af optagelsen. Ændring af opsætning MENU-knap t indstilling 3 t [Høj ISO SR] t Vælg den ønskede Bemærkninger • [Lav] vælges automatisk for billeder med kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig bracketing, selvom den er sat til [Auto]. • Når eksponeringen er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af motiv, er dette element indstillet til [Lav]. • Der foretages ikke støjreduktion på RAW-billeder. 147