Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Ændring af knappernes

Ændring af knappernes funktioner Ændring af AEL-knappens funktion AEL-knappens funktion kan vælges ud fra de to følgende funktioner: – Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, mens knappen holdes nede ([AEL-hold]). – Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, indtil der trykkes på knappen igen ([AEL til/fra]). MENU-knap t indstilling 1 t [AEL-knap] t Vælg den ønskede Bemærkninger • Mens eksponeringsværdien er låst, vises på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på ikke at nulstille indstillingen. • Indstillingerne [AEL-hold] og [AEL til/fra] påvirker det manuelle skift (side 76) i manuel eksponeringstilstand. • Når [AEL til/fra] er valgt, skal du trykke på AEL-knappen igen for at åbne låsen. Ændring af funktionen for en fokusfastholdelsesknap til eksempelfunktionen Hvis du bruger et objektiv med en fokusfastholdelsesknap, kan du ændre knappens funktion til at vise et eksempel af optagelsen. MENU-knap t 1 t [Fokuslåsknap] t [Skarphedsdybdevis.] Aktivering af funktionen fukusforstørrelse Du kan zoom ind og ud på billedet for at kontrollere fokus ved hjælp af - knappen under en optagelse. MENU-knap t 1 t [Fokusforstørrelse] t [Til] 148

Ændring af andre indstillinger Indstilling af lyden tændt/slukket Vælger den lyd, der frembringes, når lukkeren låses, under nedtælling med selvudløser osv. MENU-knap t indstilling 2 t [Lydsignaler] t Vælg den ønskede Fjernelse af hjælpeguiden fra skærmen Du kan slå den hjælpeguide, som vises, når kameraet betjenes, fra. Dette er praktisk, når du ønsker at udføre næste handling hurtigt. MENU-knap t 1 t [Hjælpeguidevisn] t [Fra] Indstilling af det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i strømbesparende tilstand Du kan indstille forskellige tidsintervaller, hvor kameraet skal skifte til strømsparetilstand (Strømbesparelse). Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand. MENU-knap t tid 1 t [Strømbesparelse] t Vælg den ønskede Ændring af opsætning Bemærk • Uanset indstillingen her, går kameraet i strømsparetilstand efter 30 minutter, når det er tilsluttet til et tv, eller fremføringstilstanden er indstillet til [Fjernbetjening]. Udløsning af lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv Du kan udløse lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv. Vælg dette, når du sætter kameraet fast til et astronomisk teleskop, m.m. MENU-knap t 1 t [Udløser u/obj.] t [Aktiver] 149