Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

S Ved fotografering:

S Ved fotografering: Fn-knap (Funktion) (45, 46) Ved visning: -knap (Billedrotation) (121) T Kontrolknap Når menuen tændes: v/V/b/B-knap (44) Når menuen slukkes: DISP (Skærm) (38, 119)/WB (Hvidbalance) (110)/ (Fremføring) (114)/ISO (104) U Kontrolknap (Enter) (44)/ AF-knap (87) * Undgå at berøre disse dele direkte. ** Afdæk ikke denne del under optagelse af film. 14

Sider/bund A REMOTE-terminal • Ved tilslutning af RM-S1AM/ RM-L1AM-fjernbetjeningen (sælges separat) til kameraet skal stikket til fjernbetjeningen indsættes i REMOTEterminalen, så markøren på stikket passer til markøren på REMOTE-terminalen. Sørg for, at ledningen på fjernbetjeningen vender fremad. B Kroge til skulderrem (28) C HDMI-terminal (132) D (USB)-terminal (163) E Mikrofonstik • Når en ekstern mikrofon tilsluttes, slukkes den interne mikrofon automatisk. Når den eksterne mikrofon er af typen, der tilsluttes en strømforsyning, får mikrofonen strøm via kameraet. F Gevind til kamerastativ • Brug et kamerastativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Det er ikke muligt at fastgøre kameraet sikkert til stativer med skruer, der er længere end 5,5 mm, og det kan skade kameraet. G Indføringsrille til hukommelseskort (18) H Dæksel til batteri-/ hukommelseskort(18) I Dæksel til tilslutningsplade • Til brug med AC-PW20- vekselstrømsadapteren (sælges separat) Pas på, at ledningen til vekselstrømsadapteren ikke kommer i klemme i dækslet, når du lukker det. 15 Klargøring af kameraet