Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Bemærk • Korrekt

Bemærk • Korrekt måling kan ikke opnås, når du bruger objektiver, der ikke indeholder en objektivkontakt, som for eksempel objektivet på et astronomisk teleskop. I disse tilfælde skal eksponeringen justeres manuelt ved at kontrollere den på det optagede billede. Valg af sprog MENU-knap t 1 t [ Sprog] t Vælg sprog Indstilling af demoafspilningen af en film Du kan indstille kameraet til at starte en demoafspilning af film, hvis du ikke benytter kameraet i et minuts tid. MENU-knap t 2 t [Demotilstand] t [Til] 150

Indstilling af LCD-skærmen/den elektroniske søger Indstilling af lysstyrken på LCD-skærmen Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende lysforhold ved hjælp af lyssensoren (side 13). Du kan manuelt indstille lysstyrken af LCD-skærmen eller vælge den indstilling, der passer bedst til en solskinsdag. MENU-knap t indstilling 1 t [LCD-lysstyrke] t Vælg den ønskede Bemærkninger • Når den er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet. • Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er lysstyrken på LCD-skærmen altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du har valgt [Auto]. • Sæt den til [Auto] eller [Manuel] til indendørs fotografering, da [Solskinsvejr] er for lyst. Indstilling af lysstyrken på søgeren Lysstyrken på søgeren justeres automatisk til lysforholdene for motivet. Du kan manuelt justere lysstyrken på søgeren. MENU-knap t 1 t [Søgerlysstyrke] t [Manuel] t Vælg den ønskede indstilling Ændring af opsætning Bemærk • Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er lysstyrken på søgeren altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du har valgt [Auto]. 151