Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Opladning af

Opladning af batterienheden Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FW50 "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger). "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet. 1 Sæt batterienheden i batteriopladeren. Tryk på batterienheden, indtil den klikker på plads. 2 Tilslut batteriopladeren til kontakten. Lyser: Oplader Lyser ikke: Opladning fuldført • Lampen CHARGE slukkes, når opladningen er fuldført. • Den tid, der kræves for at oplade en fuldt afladet batterienhed ved en temperatur på 25 °C, er ca. 250 minutter. For USA og Canada Stik CHARGE-lampe For andre lande end USA og Canada CHARGE-lampe Netledning 16

Bemærkninger • Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden eller forholdene under opladningen. • Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 10- 30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for dette temperaturområde. • Tilslut batteriopladeren til den nærmeste kontakt. • Forsøg ikke at oplade batterienheden igen, lige efter at den er blevet opladet, eller hvis den ikke er blevet brugt efter opladningen. Batterienhedens ydeevne kan i så fald blive forringet. • Du må ikke oplade andre batterienheder end batterienheder fra "InfoLITHIUM" W- serien i batteriopladeren (medfølger) med kameraet. Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger. • Når CHARGE-lampen blinker, kan det være tegn på en batterifejl eller betyde, at en anden batterienhed end den specificerede type er blevet installeret. Kontrollér, at batterienheden er af den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. • Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren med en tør klud. Klargøring af kameraet Brug af kameraet i udlandet – strømkilder Du kan anvende kameraet, batteriopladeren og AC-PW20- vekselstrømsadapteren (sælges separat) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen ligger i området 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz. Bemærk • Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl. 17