Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

GPS (kun med

GPS (kun med SLT-A55V) Kameraet modtager ikke et GPS-signal. • Indstil [GPS til/fra] til [Til] (side 136). • Dit kamera kan muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter på grund af blokeringer. • Tag dit kamera med til et åbent område og tænd det (for at triangulere placeringsoplysningerne korrekt). Omfattende fejl i placeringsoplysninger. • Fejlmargenen kan være på op til flere hundrede meter, afhængigt af antallet af omkringliggende bygninger, styrken af GPS-signalet, m.m. • Når dit kamera ikke kan modtage et GPS-signal, anvendes stedoplysninger, der er trianguleret på et tidligere tidspunkt, til det aktuelle sted i stedet for. Hvis du har bevæget dig langt væk, kan der blive registreret forkerte stedoplysninger. Kontrollér trianguleringsstatus med GPS-indikatoren vist på skærmen under optagelsen (side 136). Det tager tid at triangulere, selvom GPS-hjælpedata er indberegnet. • [Indst.dato/tid] er ikke indstillet, eller den indstillede tid er forskudt mærkbart. Indstil dato og tid korrekt (side 26). • Hjælpdataene er ikke længere gyldige. Opdater hjælpedata til GPS (side 137). • Da positionerne for GPS-satellitter varierer konstant, kan det tage lang tid at bestemme placeringen, eller også kan modtageren ikke bestemme placeringen overhovedet. Dette afhænger af tid og sted for brugen af kameraet. • "GPS" er et system, der bestemmer den geografiske placering ved at triangulere radiosignaler fra GPS-satellitter. Undgå at bruge kameraet på steder, hvor radiosignaler blokerer eller reflekterer, f.eks. et sted som skygges af omkringliggende bygninger eller træer osv. Brug kameraet på steder med åben himmel. Placeringsoplysningerne er ikke optaget. • Brug "PMB" til at importere filmene med GPS-placeringsoplysninger til din computer. 182

Computere Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet. • Se "Brug med din computer" (side 157). Computeren genkender ikke kameraet. • Kontroller, at kameraet er tændt. • Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed (side 16) eller bruge vekselstrømadapteren (sælges separat). • Brug USB-kablet (medfølger) (side 163). • Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen. • Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 163). • Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik. • Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed (side 163). Du kan ikke kopiere billeder. • Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 163). • Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 163). • Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet (side 144). Andet Billedet kan ikke afspilles på en computer. • Der henvises til "PMB Help", hvis du anvender "PMB". • Kontakt computer- eller softwareproducenten. Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk. • Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 163). 183