Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

• Hvis en

• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal strømstikket tages ud. Tilslut strømstikket, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse løsninger, skal du kontakte din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony. De fem streger på SteadyShot-skalaen blinker. • SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis SteadyShot-skalaen fortsat blinker, skal du kontakte en Sonyforhandler eller et autoriseret Sony-værksted. "--E-" vises på skærmen. • Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet. 186

Advarselsmeddelelser Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne herunder. Fejl på hukommelseskort • Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes. Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model. • Der anvendes en inkompatibel batterienhed. Angiv område/dato/kl. • Indstil område og dato, tid. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt kameraet i lang tid (siderne 26, 190). Ikke tilstrækkelig strøm. • Du forsøgte at udføre [Rensetilstand] med et utilstrækkeligt batteriniveau. Oplad batterienheden, eller brug vekselstrømadapteren (sælges separat). Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format? • Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [Angiv], og formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort. Isæt hukommelseskort igen. • Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera. • Hukommelseskortet er beskadiget. • Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset. Hukommelseskort låst. • Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen. Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt. • Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera. Behandler... • Ved lange eksponeringstider foretages der støjreduktion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, når denne reduktion finder sted. Ingen visning. • Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer, kan muligvis ikke vises. Andet 187