Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

• Du må ikke ryste

• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud over at dette kan medføre funktionsfejl og betyde, at kameraet ikke kan optage billeder, kan det gøre hukommelseskortet ubrugeligt eller medføre, at billeddata beskadiges eller mistes. • Rengør blitzens overflade før brug. Varmen under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs på blitzens overflade giver misfarvning eller sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys. • Hold kameraet, medfølgende tilbehør osv. uden for børns rækkevidde. Et hukommelseskort mv. kan blive slugt. Hvis det sker, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. 192

AVCHD-format AVCHD-format er et format til digitale videokameraer i HD-kvalitet, der bruges til optagelser med HDsignal af enten1080ispecifikationen* 1 eller 720p specifikationen* 2 ved hjælp af effektiv kodningsteknologi til datakomprimering. MPEG-4 AVC/ H.264-formatet er tilpasset til at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at komprimere lyddata. MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt end det normale billedkomprimeringsformat. MPEG- 4 AVC/H.264-formatet gør det muligt at optage med HDvideosignaler på et digitalt videokamera med brug af 8 cm DVDdiske, harddiske, flashhukommelse, hukommelseskort m.m. Optagemedier: Hukommelseskort *1 1080i-specifikation En HD-specifikation, der bruger 1.800 effektive skanderingslinjer og linjespring. *2 720p-specifikation En HD-specifikation, der bruger 720 effektive skanderingslinjer og det progressive system. *3 Data optaget i andre AVCHDformater end ovennævnte, kan ikke afspilles på dit kamera. Optagelse og afspilning på dit kamera Ved brug af AVCHD-formatet optager dit kamera med HD-kvalitet (HD) nævnt ovenfor. Videosignal* 3 : 1080 60i-kompatibel enhed MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i 1080 50i-kompatibel enhed MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i Lydsignal: Dolby Digital 2ch Andet 193