Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sådan fjernes

Sådan fjernes hukommelseskortet Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til hukommelseskortet, og skub hukommelseskortet én gang. Aktivitetslampe Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Kontrollér niveauet med følgende indikatorer og procenter, der vises på skærmen. Batteriniveau Højt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke tage flere billeder. Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed? En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende driftsbetingelserne. Når du bruger en "InfoLITHIUM"- batterienhed, vil den resterende batteritid blive vist som procent i henhold til kameraets driftsbetingelser. Bemærkninger om brug af batterienheden • Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle. • Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt. • Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. 20

Effektiv brug af batterienheden • Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser, og hastigheden ved kontinuerlig optagelse bliver langsommere. Vi anbefaler, at du placerer batterienheden i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op, og at du indsætter den i kameraet, umiddelbart før du begynder at fotografere. • Batterienheden aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller kontinuerlig optagelse, eller hvis du ofte tænder og slukker for kameraet. Batteriets levetid • Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere du bruger det, og efterhånden som tiden går. Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere, kan det skyldes, at batterienhedens levetid er opbrugt. Køb en ny batterienhed. • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i. Klargøring af kameraet Sådan opbevares batterienheden Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter aflades fuldstændigt en gang om året i kameraet, før batterienheden opbevares på et tørt, køligt sted for at forlænge levetiden. Bemærkninger vedrørende brug af hukommelseskort • Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet. • Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold: – I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys. – Steder, der er udsat for direkte sollys. – Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer. • Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det. • Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget. 21